Oddělení spisové služby (OSS) přijímá doručené zásilky pro Úřad prostřednictvím pošty, elektronickou podatelnou, datovou schránkou nebo osobním podáním občanů v podatelně. Eviduje došlé dokumenty v e-spisu a  předává je jednotlivým odborům.  Zveřejňuje materiály na úřední desce. Odesílá veškeré dokumenty Úřadu. Pracoviště spisovny ukládá a eviduje veškeré spisy v centrální spisovně. Dále pak ukládá spisové a výkresové dokumenty do stavební dokumentace – stavební spisovny a umožňuje občanům a organizacím nahlížet do této dokumentace. Vše se řídí Spisovým a skartačním řádem Úřadu.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kancelář starosty a tajemníka - oddělení spisové služby

Podatelna

pondělí a středa
7.30 – 12.30
13.30 – 18.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 11.30
12.30 – 15.00
pátek
7.30 – 11.30
12.00 – 14.00

Archiv

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě
placeholder

Hrbková Jana

vedoucí oddělení
tel. +420220144171
HrbkovaJ@Praha7.cz

Ševčíková Alžběta

pracovnice centrální spisovny
tel. +420220144180
SevcikovaA@Praha7.cz

Kameníková Markéta

pracovnice centrální spisovny
tel. +420220144189
KamenikovaM@Praha7.cz

Kaděrová Taťána

pracovnice podatelny
tel. +420220144175
kaderovat@praha7.cz

Ohrablová Vladimíra

pracovnice podatelny
tel. +420220144035
OhrablovaV@Praha7.cz