Oddělení spisové a archivní služby (OSAS) přijímá doručené zásilky pro Úřad na poště, třídí došlé dokumenty dle spisového řádu a eviduje tyto dokumenty v e-spisu.  Přijímá žádosti a písemnosti od občanů, eviduje tyto doklady v e-spisu a předá jednotlivým odborům Úřadu stejně postupuje i v případě datových zpráv. Zveřejňuje materiály na úřední desce, ukládá a eviduje spisový a výkresový materiál do stavební dokumentace – stavební spisovny. Umožňuje organizacím a občanům nahlížet do dokumentace stavebního archivu.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kancelář starosty a tajemníka - oddělení spisové a archivní služby

Podatelna

pondělí a středa
7.30 – 12.30
13.30 – 18.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 11.30
12.30 – 15.00
pátek
7.30 – 11.30
12.00 – 14.00

Archiv

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě
placeholder

Podlenová Eva

vedoucí oddělení
tel. +420220144175
PodlenovaE@Praha7.cz

Hrbková Jana

pracovnice podatelny
tel. +420220144171
HrbkovaJ@Praha7.cz

Ševčíková Alžběta

pracovnice archivu
tel. +420220144180
SevcikovaA@Praha7.cz

Šobrová Blanka

pracovnice podatelny
tel. +420220144035
SobrovaB@Praha7.cz

Kameníková Markéta

pracovnice archivu
tel. +420220144189
KamenikovaM@Praha7.cz