Úřad Prahy 7 je do odvolání otevřen v pondělí 8:00–11:00 hodin a ve středu 13:00–16:00 hodin. 

Oddělení spisové služby (OSS) přijímá doručené zásilky pro Úřad prostřednictvím pošty, elektronickou podatelnou, datovou schránkou nebo osobním podáním občanů v podatelně. Eviduje došlé dokumenty v e-spisu a  předává je jednotlivým odborům.  Zveřejňuje materiály na úřední desce. Odesílá veškeré dokumenty Úřadu. Pracoviště spisovny ukládá a eviduje veškeré spisy v centrální spisovně. Dále pak ukládá spisové a výkresové dokumenty do stavební dokumentace – stavební spisovny a umožňuje občanům a organizacím nahlížet do této dokumentace. Vše se řídí Spisovým a skartačním řádem Úřadu.


Omlouváme se za dočasnou nefunkčnost telefonů v centrální spisovně. Nový kontakt na centrální spisovnu a stavební dokumentaci je: 777 147 108. Upozorňujeme, že centrální spisovna se nachází v budově GFŘ na ulici Kpt. Jaroše 1000. Podatelnu najdete na radnici MČ Praha 7 na ulici U Průhonu 1338/38.
Děkujeme za pochopení. 

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kancelář starosty a tajemníka - oddělení spisové služby
U Průhonu 1338/38
placeholder

Hrbková Jana

vedoucí oddělení
tel. +420220144171
HrbkovaJ@Praha7.cz
dveře přízemí

Ševčíková Alžběta

pracovnice centrální spisovny
gsm. +420777147108
SevcikovaA@Praha7.cz

Kameníková Markéta

pracovnice centrální spisovny
tel. +420220144189
KamenikovaM@Praha7.cz

Kaděrová Taťána

pracovnice podatelny
tel. +420220144175
kaderovat@praha7.cz
dveře přízemí

Ohrablová Vladimíra

pracovnice podatelny
tel. +420220144035
OhrablovaV@Praha7.cz
dveře přízemí