Oddělení spisové služby (OSS) přijímá doručené zásilky pro Úřad na poště, třídí došlé dokumenty dle spisového řádu a eviduje tyto dokumenty v e-spisu.  Přijímá žádosti a písemnosti od občanů, eviduje tyto doklady v e-spisu a předá jednotlivým odborům Úřadu stejně postupuje i v případě datových zpráv. Zveřejňuje materiály na úřední desce, ukládá a eviduje spisový a výkresový materiál do stavební dokumentace – stavební spisovny. Umožňuje organizacím a občanům nahlížet do dokumentace stavebního archivu.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kancelář starosty a tajemníka - oddělení spisové služby

Podatelna

pondělí a středa
7.30 – 12.30
13.30 – 18.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 11.30
12.30 – 15.00
pátek
7.30 – 11.30
12.00 – 14.00

Archiv

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě
placeholder

Hrbková Jana

vedoucí oddělení
tel. +420220144171
HrbkovaJ@Praha7.cz

Ševčíková Alžběta

pracovnice archivu
tel. +420220144180
SevcikovaA@Praha7.cz

Kameníková Markéta

pracovnice archivu
tel. +420220144189
KamenikovaM@Praha7.cz

Kaděrová Taťána

pracovnice podatelny
kaderovat@praha7.cz

Ohrablová Vladimíra

pracovnice podatelny
OhrablovaV@Praha7.cz