Hlavní město společně s organizací ROPID, Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a. s. (DPP) a dalšími dopravci Pražské integrované dopravy (PID) naváže od pátku 13. a od pondělí 16. března 2020 dalšími změnami v provozu autobusů na území metropole. Změny doplňují úpravu provozu autobusů, která platí od této středy. Provoz metra a tramvají zůstává i nadále nezměněn i přes pokles poptávky po přepravě v MHD.

 

Od pátku 13. 3. 2020 hlavní město zavádí tato preventivní opatření v provozu autobusů:

·         ruší se doplňkový hotovostní prodej jízdenek v městských autobusech a na přívozech, kde o něj byl minimální zájem;

·         u městských autobusů dojde k fyzickému uzavření předních dveří, které nebudou určeny pro nástup či výstup cestujících, ale pouze pro řidiče. Vzhledem k počtu vozidel bude toto opatření realizováno postupně;

·         ve stálých zastávkách budou městské i příměstské autobusy otevírat všechny dveře bez nutnosti využívat tlačítka dveří. V zastávkách na znamení zatím zůstává stávající režim.


Hlavní město také doporučilo omezení hotovostního prodeje jízdenek u příměstských autobusů a doporučilo maximálně využívat bezhotovostního odbavení. I v autobusech příměstských linek by za jízdy měli cestující dodržovat dostatečný odstup od řidiče a vystupovat jinými než předními dveřmi.

 

Od pondělí 16. 3. 2020 se zavádí tyto změny pro autobusy:

·         na městských linkách budou nasazeny jízdní řády, které byly platné v letošním roce v lednu a únoru. Na páteřních linkách to ve špičkách znamená prodloužení intervalu o 1,5-2,5 min;

·         na městských linkách svázaných s příměstskými spoji budou nasazeny upravené jízdní řády, a to na základě rozhodnutí Středočeského kraje o zavedení prázdninového provozu na příměstských a regionálních linkách PID od 14. 3. 2020;

·         na příměstských linkách řady 300 a výše bude zaveden provoz dle upravených jízdních řádů.

 

Aktuální informace o příjezdech autobusů jsou v aplikacích PID Lítačka a IDOS. Zároveň mohou Pražané sledovat přesné polohy autobusů na webu: http://mpvnet.cz/pid/map. Opatření jsou dočasná, jakmile budou zrušena příslušná mimořádná opatření ministerstva vnitra, provoz MHD se vrátí do standardního režimu.

 

Současně zůstávají v účinnosti změny provedené v uplynulých dnech:

·         zrušen provoz školních linek číslo 251 až 275;

·         linka 107 – prodloužení intervalů v rozsahu celého dne;

·         linka 119 – prodloužení intervalů na základě vyhodnocení poptávky, v případě nízké poptávky návaznost jednoho spoje linky 119 na každé druhé metro, budou zohledněna období, kdy na letiště dojíždějí zaměstnanci;

·         linka 143 – prodloužení intervalů v rozsahu celého dne;

·         metro a tramvaje automaticky otevírají dveře ve všech stanicích a zastávkách bez nutnosti využívat tlačítka dveří.

Cílem dílčích omezení v provozu PID je eliminovat zbytečně jezdící, především školní, spoje a umožnit zaměstnancům dopravců, aby se mohli starat o své děti. Provoz metra a tramvají, které jsou páteřní kolejovou dopravou je zachován beze změny, v souladu s doporučením Světové zdravotnické organizace. Přílišná redukce provozu by totiž mohla naopak znamenat větší výskyt přeplněných spojů.

Věříme, že tato opatření veřejnost přijme s pochopením. Současně apelujeme na všechny cestující v MHD, aby v maximální míře dodržovali zvýšenou hygienu rukou a obecně základní hygienické návyky. Pokud mají cestující příznaky onemocnění, prosíme, aby hromadnou dopravou, pokud možno, necestovali. Dle aktuální situace a nařízení vlády či doporučení Světové zdravotnické organizace mohou být v dalších dnech zaváděna i další opatření, o nichž budou cestující vždy včas informováni.

Zdroj:MHMP