Praha 7 uspořádala v úterý 8. září 2020 setkání na téma změna územního plánu v oblasti “Rohanského mostu“, který má v budoucnu propojit Holešovice s Karlínem. Sedmá městská část otevřela veřejnou debatu o tom, jaký bude mít výstavba mostu dopad na život dvou pražských čtvrtí. Sedmička připomíná, že Rohanský most není jen pouhou spojnicí mezi dvěma břehy, ale také základním východiskem pro to, jak se změní část vltavského nábřeží, zlepší provázanost mezi dvěma sousedními městskými částmi a zpřístupní nově plánované rekreační plochy.

Záznam z veřejného setkání naleznete ZDE

Své otázky a připomínky k Rohanskému mostu a rozvoji kolem Vltavy můžete zasílat na rohan@praha7.cz.

„Pražské mosty mezi sebou mají poměrně pravidelné rozestupy, až na oblast od Hlávkova mostu po most Libeňský, kde je opravdu velká proluka, ve které byl od dvacátých let 20. století plánován most. Praha 7 se dlouhodobě zasazuje o to, aby byly důkladně zváženy všechny myslitelné varianty umístění nového mostu především pro tramvaje, pěší a cyklisty a hlavní město vybralo tu, která bude dávat největší smysl,“ uvedla místostarostka Prahy 7 Lenka Burgerová.

Přípravu a realizaci budoucího projektu nového mostu má na starosti hlavní město Praha. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy zpracoval koncepční rozvahu Rohanského mostu, kdy z technických i urbanistických důvodu doporučil jeho vedení z ulice Jateční v Praze 7 do ulice Urxova na karlínské straně. Praha 7 požadovala dostatečně prověřit nejen zmiňovanou variantu, ale i jiné možné způsoby vedení mostu, k čemuž také následně došlo. Prověřovalo se hned několik možných umístění mostu v ulicích Na Maninách, Jateční, Komunardů či jeho vedení přímo z Bubenského nábřeží. Varianty si našly své četné zastánce i odpůrce. Proto Praha 7 zorganizovala veřejné setkání, kde byly všechny zpracované varianty prezentovány široké veřejnosti a občané zde mohli vše podstatné probrat se zástupci města a dalších dotčených organizací včetně odborníků, kteří se území budoucího Rohanskému mostu věnují. Jednu ze studií nechala zpracovat také iniciativa občanů z dolních Holešovic. Také oni dostali příležitost ji na setkání představit.

„Veřejnou debatu pokládáme za nesmírně důležitou, jelikož se tu bavíme o změně, která bude zásadním způsobem utvářet rozvoj naší čtvrti. Nejedná se zdaleka jen o to, kudy na most budeme najíždět, ale také o to, jak se změní naše nábřeží od Holešovické tržnice k Libeňskému mostu, jestli máme šanci na zlepšení a zkrácení tramvajového spojení s Karlínem a centrem města a jak rychle a pohodlně se v budoucnu dostaneme do vznikajícího rozsáhlého parku na Rohanském ostrově, který se rozlohou bude blížit centrální části Stromovky,“ řekla Lenka Burgerová.

Pro Prahu 7 je území kolem Bubenského nábřeží velice cenné nejen z pohledu dopravních vazeb na další části Prahy, ale také s ohledem na budoucnost oblastí u řeky. Umístění mostu předznamená to, kde se bude moci do budoucna doplnit urbanistická struktura čtvrti či kde vzniknou nová zelená a rekreační místa na nábřeží. Významnou roli pak bude hrát také možné napojení na velký park na Rohanském ostrově, který obyvatelům Holešovic poskytne možnost trávit čas v dobře dostupné zeleni.

Změna územního plánu, která řeší polohu mostu, bude po dopracování projednávána ve Výboru pro územní rozvoj hl. m. Prahy a schvalována na pražském zastupitelstvu.