Zákon č. 251/2016 Sb. některých přestupcích

Projednává některé přestupky proti pořádku ve státní správě, přestupky proti pořádku v územní samosprávě a Přestupky proti veřejnému pořádku
(porušení obecně závazné vyhlášky obce nebo kraje v oblastech, které spravuje, znečištění veřejného prostranství)

Zákon č. 251/2016 Sb. některých přestupcích naleznete zde

 

Odbor životního prostředí dále řeší přestupky podle dalších zákonů. Informace naleznete v Podrobném popisu činnosti OŽP zde