Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (stav k novele č. 133/2011 Sb.)

  •  projednává přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jim byly zákonem nebo statutem svěřeny, přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku a přestupky proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením obecně závazných právních předpisů o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
  •  projednává přestupky ve věcech, které spravují, a ostatní přestupky, pokud k jejich projednání nemají na starosti jiné správní orgány

Více informací naleznete ZDE