Odbor životního prostředí vydává závazná stanoviska ke stavbám (stavební a územní řízení) s ohledem na čistotu ovzduší. 


Ochrana ovzduší se řídí Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor životního prostředí: 

  • vydává závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení včetně vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů, které nejsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto zákonu
  • dle potřeby ukládá opatření k nápravě provozovateli nebo právnímu nástupci provozovatele stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu stacionárního zdroje
  • provádí dozor nad dodržováním povinností u provozovatelů stacionárních zdrojů, které nejsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto zákonu písm. b) – tzn. kontroluje, zda tmavá barva kouře a obtěžování zápachem nepřesahuje přípustnou mez, a v opačném případě ukládá pokuty

Poskytování informací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Seznam žádostí evidovaných Odborem životního prostředí ÚMČ Praha 7:

rok 2024
rok 2023
rok 2022
rok 2021
rok 2020
rok 2019
rok 2018

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor životního prostředí
U Průhonu 1338/38

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Horská Hana, Ing.

vedoucí odboru
dveře 4.04
tel. +420220144151
gsm. +420603380520
HorskaH@Praha7.cz