Odbor životního prostředí vydává závazná stanoviska ke stavbám (stavební a územní řízení) s ohledem na čistotu ovzduší. 


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor životního prostředí
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Úřední hodiny

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě
placeholder

Horská Hana Ing.

vedoucí odboru
dveře č. 243
tel. +420220144151
HorskaH@Praha7.cz

Ochrana ovzduší se řídí Zákonem č. 221/2011 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor životního prostředí: 

  • vydává závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení včetně vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů, které nejsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto zákonu
  • dle potřeby ukládá opatření k nápravě právnímu nástupci provozovatele tohoto typu stacionárního zdroje
  • provádí dozor nad dodržováním povinností u provozovatelů těchto stacionárních zdrojů, které nejsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto zákonu písm. b) – tzn. kontroluje, zda tmavá barva kouře a obtěžování zápachem nepřesahuje přípustnou mez, a v opačném případě ukládá pokuty