V souvislosti s probíhající topnou sezonou vás upozorňujeme na povinnosti provozovatelů spalovacích zdrojů na pevná paliva z pohledu zákona o ochraně ovzduší. Naším cílem je zlepšení kvality ovzduší v naší městské části a snížení emisí z vytápění domácností pevnými palivy je jedním z důležitých kroků Programu zlepšování kvality ovzduší v aglomeraci Praha ve znění aktualizace 2020.


  1. Co nesmíte spalovat, naleznete ve vyhlášce č. 11/2019 Sb. hl. m. Prahy, plné znění naleznete zde.
  2. Nezapomeňte na povinnost provést revizi kotle a komína dle zákona o ochraně ovzduší, plné znění naleznete zde.
  3. Jak správně topit? Příručku  v elektronické podobě najdete zde.
  4. Odkaz na aktuální situaci ovzduší v Praze (případné smogové situace) naleznete zde.
  5. Další informace týkající se ochrany ovzduší najdete na našich stránkách zde či přímo na stránkách Portálu životního prostředí hl. m. Prahy.
  6. Odkaz na dotační program Čistá energie Praha, kde máte možnost požádat o dotaci na výměnu kotle, naleznete zde.

 

 

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor životního prostředí
U Průhonu 1338/38

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Horská Hana, Ing.

vedoucí odboru
dveře 4.04
tel. +420220144151
gsm. +420603380520
HorskaH@Praha7.cz