Pokud máte naplánovanou stavbu a chystáte se začít s realizací, budete napřed potřebovat územní rozhodnutí, které je výsledkem územního řízení. Teprve na základě územního rozhodnutí můžete požádat o stavební povolení. V rámci územního řízení se posuzuje, jestli je možné chystanou stavbu umístit do dané lokality a jestli je v souladu se zásadami územního rozvoje a územním plánem MČ Praha 7.


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Stavební úřad
U Průhonu 1338/38

placeholder

Lubasová Helena, Ing.

vedoucí odboru
dveře 3.11b
tel. +420220144128
gsm. +420736519842
LubasovaH@Praha7.cz

Jak

Do územního řízení se vždy zapojuje žadatel (tedy ten, kdo chce stavět) a MČ, na jejímž území se má stavět. Dále se do územního řízení může zapojovat vlastník pozemku, sousedé, kterých se územní rozhodnutí přímo dotýká, nebo také spolky zabývající se ochranou přírody. Územního řízení se naopak neúčastní nájemci, SVJ nebo veřejnost.  

Napřed musíte požádat stavební úřad o zahájení řízení. To se stane tak, že stavební úřad vyvěsí na úřední desce oznámení, které odešle všem účastníkům řízení.

V další fázi může stavební úřad nařídit účastníkům ústní jednání a požadovat další podklady pro posouzení záměru či místní šetření (prohlídku místa chystané stavby). Během této fáze mohou účastníci do řízení zasahovat, vyjadřovat se k němu, případně i vznášet námitky.

Územní rozhodnutí určuje, jestli je chystaná stavba v souladu s plánovacími dokumenty, a právě na něm záleží, jestli je možná přistoupit ke stavebnímu řízení. Ve výsledném územním rozhodnutí stavební úřad odpovídá i na případné námitky a komentuje souhlas s územním plánem. Územní rozhodnutí má zpravidla platnost 2 roky, během níž musí žadatel (investor) pořádat o stavební povolení. Proti územnímu rozhodnutí se lze i odvolat.

Výsledkem územního řízení je územní rozhodnutí, na základě kterého již můžete žádat o stavební povolení.

Formuláře ke stažení: