Předně bychom rádi za městskou část poděkovali za velký zájem z vaší strany o toto téma. Sešlo se 207 vyplněných dotazníků a z toho velká část projevila zájem být ohledně tohoto tématu dále informována a zaslala návrhy konkrétních vnitrobloků, které by ráda zlepšila. 

Každá otázka je doplněna samostatným grafem. U každé otázky je dále uveden odkaz, na kterém si můžete prohlédnout všechny odevzdané odpovědi v přehledné tabulce.


Věk


Pohlaví


1. Jaký je váš vztah k vnitrobloku? 

podrobné odpovědi otázky č. 1


2. Jaký je váš způsob užívání vnitrobloku? 

podrobné odpovědi otázky č. 2


3. Jakým způsobem by měl být vnitroblok organizován? 

podrobné odpovědi otázky č. 3


4. Kým byste si představovali, že bude využíván váš vnitroblok? 

podrobné odpovědi otázky č. 4


5. Je stav vašeho vnitrobloku takový, jaký byste si představovali? 

 


6. Jaké povrchy by měly být ve vašem vnitrobloku? 

podrobné odpovědi otázky č. 6


7. Jaká by měla být funkce vnitrobloku v 21. století? 

podrobné odpovědi otázky č. 7


8. Souhlasili byste s novou výstavbou ve vašem vnitrobloku? 

podrobné odpovědi otázky č. 8


9. Souhlasili byste s umísťováním parkovacích stání a garáží do vašeho vnitrobloku?

podrobné odpovědi otázky č. 9


10. Jakým způsobem byste byli ochotni přispět k tomu, aby váš vnitroblok byl rekonstruován?

podrobné odpovědi otázky č. 10


11. Jakou formu podpory od radnice byste ocenili v případě, že byste měli zájem rekonstruovat váš vnitroblok?

podrobné odpovědi otázky č. 11


Znáte vnitroblok třeba i mimo Prahu 7, který se vám líbí a který byste uvedli jako příklad dobrého řešení?

podrobné odpovědi


Kompletní odpovědi dotazníku