Vnitroblok v ulici U Uranie vedle Ortenova náměstí se dočká kompletní rekonstrukce. Sedmá městská část zde ve druhé polovině března 2024 zahajuje rozsáhlé úpravy zeleně, cest, osvětlení a mobiliáře. Městská část tímto projektem pokračuje v postupné revitalizaci vnitrobloků s cílem zajistit pro obyvatele Sedmičky malé oázy zeleně pro příjemné trávení volného času.

Harmonogram prací je ke stažení zde.


Aktuálně

Od 1. července 2024 bude zahájena obnova pěší komunikace, která spojuje ulice U Uranie a U Pergamenky a umožňuje přístup k mateřským školkám. Od 13. července bude na nezbytně nutnou dobu uzavřen celý průchod. Příchod k domu U Pergamenky 1 zůstane  zachován.

 

 

autor vizualizace: YYYY, s. r. o.

 

Vnitrobloky jsou často trochu zapomenutá místa skrytá před pohledy kolemjdoucích za hradbou domů. Pro místní obyvatele však často představují nejbližší zelená místa, kde mohou trávit svůj volný čas a odpočívat stranou od ruchu okolních ulic. 

V roce 2020 MČ Praha 7 zrealizovala úpravy vnitrobloku u domu s pečovatelskou službou v Kamenické ulici, v roce 2021 proběhla rekonstrukce vnitrobloku U Vody.

 

Modrozelená infrastruktura

Vnitroblok U Uranie ohraničený ulicemi U Uranie, Ortenovo náměstí a U Pergamenky se dočká výrazných dispozičních změn. Proběhnou zde úpravy terénu, jejichž cílem je odstranění bariér, které dosud bránily pohodlnému pohybu celým prostorem. Terén bude zároveň uzpůsobený pro novou výsadbu, která nahradí dosavadní dožívající a neperspektivní zeleň. Ve vnitrobloku budou vysazeny nové stromy a keře a založeny nové trvalkové záhony a travnaté plochy. I zde budou uplatněny prvky modrozelené infrastruktury, zvýšena retenční schopnost půdy a stávající systém odvodnění bude doplněn o opatření, která zajistí, aby voda v co největší míře zůstávala v místech, kde je potřeba. To bude řešeno prostřednictvím modelace terénu a vyústěním drenáže do dešťové zahrady.

 

Na co se můžete těšit

Ve vnitrobloku bude vybudována nová síť cest s různými povrchy a doplněno veřejné osvětlení. Prostor bude rozdělen do tří hlavních zón – trávníkového palouku s pergolou, hájku s vysokokmennými stromy a modrou zahradou. Všechna místa poskytnou možnost příjemného posezení i aktivního trávení volného času. Doplněny zde budou lavičky, stoly, odpadkové koše a další mobiliář. Chybět nebude ani pítko a mlžítko pro horké letní dny. Celý park bude bezbariérově přístupný.

Vizuálně se do prostoru vnitrobloku budou promítat odkazy na planetu Uran i další vesmírná tělesa a souhvězdí. Připomínat se zde bude také někdejší divadlo U Uranie.

V rámci úprav vnitrobloku bude zrekonstruován také chodník, který spojuje ulice U Uranie a U Pergamenky a zpevněná plocha před přilehlou MŠ U Uranie.

 

 


Celkové náklady na realizaci činí cca 13,3 mil. Kč bez DPH, 9 mil. Kč pokrývají dotace hl. m. Prahy. Práce budou probíhat zhruba 12 měsíců. Autorem projektu rekonstrukce je ateliér YYYY, s. r. o., zhotovitelem je firma Gardenline, s. r. o.

 

Máte v souvislosti s vnitroblokem U Uranie nějaké dotazy? Napište na adresu uranie@praha7.cz.

Bittnerová Marie, Ing.

odborná referentka
dveře 4.05
tel. +420220144152
gsm. +420605385373
BittnerovaM@Praha7.cz