Městská část Praha 7 plánuje na podzim 2024 revitalizaci části dětského hřiště Sedmikráska na nároží ulic Jateční a Komunardů. Jejím cílem je obnova již dosluhujících herních prvků především v části určené nejmenším dětem, které se nedotkla rozsáhlá rekonstrukce v roce 2018. Zachovány by měly být stávající stromy, velké sportoviště, herní plocha pro starší děti, pítko P, mlžítko, bezbariérová WC buňka či lavičky. Další mobiliář bude dle potřeby doplněn.


Participace

Jelikož za nedílnou součást kvalitního plánování veřejného prostranství považujeme diskusi s veřejností, uspořádali jsme v místě během srpna a září 2022 tři komentovaná setkání s uživateli hřiště, jejichž podněty byly zaznamenávány do anonymního dotazníku v papírové či digitální podobě. Od 16. srpna do 20. září 2022 měli respondenti možnost vyplnit anonymní online anketu, o níž se mohli dozvědět z informačních cedulí umístěných na dětských hřištích v oblasti Holešovic, z webu Prahy 7, facebooku a služby Munipolis. Snaha o zapojení obyvatel do plánování revitalizace byla účastníky přijímána kladně.

Vyhodnocení

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 309 respondentů žijících převážně v blízkosti hřiště (57 %), v Praze 7 nebo těch, jejichž děti zde navštěvují MŠ/ZŠ (32 %). Zhruba 10 % dotazovaných dojíždí z jiné části Prahy. Respondenti preferují dřevěný materiál herních prvků, mezi nimiž jsou nejžádanějšími nízké lanové překážky, interaktivní hra s pískem, lanová pyramida či zajímavý pohybový prvek. Z mobiliáře pak stůl s lavicemi či domeček pro nejmenší děti. Z ankety také vyplynuly požadavky na vyšší počet houpaček zejména pro nejmenší děti a instalaci houpačky ve tvaru „hnízda“. Také typy skluzavek by měly pokrývat všechny věkové kategorie. V otevřené otázce, na niž reagovalo 118 respondentů, byly nejčastěji zmiňovány vodní prvky či náměty na občerstvení. Okrajově byl uváděn lepší úklid hřiště společně s nevhodným chováním adolescentů. Pro svou poměrně rozlehlou plochu, dostatek zeleně a zastínění je hřiště oblíbeným útočištěm nejen v parných letních dnech.

Podrobný výstup z dotazníkového šetření

 

Diskuze nad projektovým zadáním

Výstupy z dotazníkového šetření se staly podstatnou součástí projektového zadání. Nad jeho současnou podobou bylo možné diskutovat s autorkami projektu a zástupci radnice Prahy 7 na navazujícím participačním setkání, které se uskutečnilo na Sedmikrásce ve středu 17. května od 16 hodin.


Zapojení veřejnosti

srpen a září 2022 tři komentovaná setkání s uživateli hřiště

16. srpna – 20. září 2022 online anketa

17. května 2023 participační setkání nad současnou podobou projektového zadání s autorkami projektu a zástupci radnice Prahy 7

Turnerová Johana

referentka - koordinátor participace
dveře 7.07
tel. +420220144107
gsm. +420778499606
TurnerovaJ@Praha7.cz