Městská část Praha 7 plánuje revitalizaci stávajícího školního hřiště a jeho otevření v době mimo výuku i pro veřejnost. Dětské hřiště Umělecká se nachází v areálu Fakultní základní školy Umělecká u vznikajícího průchodu k vlakové zastávce Praha-Výstaviště a do Stromovky. V rámci nového průchodu je plocha hřiště rozšířena při respektování veškeré stávající zeleně. Hřiště bude určeno věkové skupině dětí ve věku 5 až 12 let (1. stupeň ZŠ). Nedílnou součástí kvalitního plánování veřejného prostranství je i sběr podnětů  od veřejnosti. V tomto případě jsme se zaměřili zejména na zástupce školních zařízení, ale i veřejnost, která bude místo užívat.


Participace

V první fázi proběhl hloubkový rozhovor k provozu hřiště na setkání se zástupci školních zařízení uskutečněný v místě realizace (FZŠ Umělecká, včetně vedoucí družiny a zástupce Spolku rodičů, MŠ U Studánky). Na základě toho byl dopracován dotazník pro veřejnost, který byl v průběhu března a na začátku dubna 2024 vyplněn koordinátorkou participace se 100 respondenty v okolí hřiště. Výsledkem je návrh doporučení a preferencí, které jsou součástí zadání na revitalizaci hřiště.


Vyhodnocení

Mezi dotazovanými byli především žáci Fakultní umělecké školy, případně MŠ U Studánky, účastníci kurzů v TJ Sokol, návštěvníci hřiště Kaštánek nebo kolemjdoucí a okolní obyvatelé – z větší částí navštěvujících školní instituce (61 %), převážně bydlících v okolí hřiště (45,8%) nebo v oblasti Letné (33,6). Budoucí hřiště by podle dotazníku navštívilo respondentů několikrát týdně (51%).

Závěry o preferovaných prvcích veřejnosti ukazují na většinovou shodu s navrhovanými prvky u zástupců školních institucí, včetně umístění ping-pongového stolu. U edukačních prvků jsou odlišné preference (zvukové prvky nedoporučovány zástupci školy kvůli výuce). Zatímco na začátku byly nejvíce preferovány šplhací prvky (např. provazový žebřík, síť, lezecká stěna), u volné otázky na konci dotazníku bylo též doplňováno WC nebo herní vodní prvky. V dotazníkovém šetření bylo nejvíce oceňováno sezení tytu altánku a domečku, pak i lavice se stolem. Mezi dalšími prvky měla ohlas tunelová či velká skluzavka, pevná opičí dráha (balanční prvek), hnízdo (houpací prvek), bludiště (edukační prvek) nebo sestavy průlezek.


Podrobný výstup z dotazníkového šetření

Nováková Tereza, MgA.

referentka - koordinátor participace
dveře 7.07
tel. +420220144107
gsm. +420776069138
NovakovaT@Praha7.cz