Potravinová banka je primárně určena neziskovým organizacím, které si zde potraviny vyzvedávají a poté jej distribuují mezi své klienty. Pro občany je výdej jídla z potravinové banky možný pouze na základě potvrzení o tom, že občan se nachází v hmotné nouzi a ocitl se v tíživé finanční situaci. O potvrzení lze požádat na odboru sociálních věcí.


Správní obvody a městské části v Praze potravinovou pomoc systémově neorganizují, je však možné se obrátit na některé organizace, které tuto pomoc poskytují, viz mapa možností potravinové pomoci. Na území Prahy 7 je to Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 7, Janovského 29.

Rodina s dětmi, která nemá dostatek finančních prostředků, tzn. po odečtení výdajů na bydlení od příjmů domácnosti nedosahuje životního minima, má možnost obrátit se na úřad práce se žádostmi o pomoc v hmotné nouzi: o doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí, popř. mimořádnou okamžitou pomoc.

Rodina má také možnost využít obědů zdarma pro děti ve škole, žádost se podává u ředitele školy.

Další možností jsou příspěvky na kroužky pro děti, se žádostí se můžete obrátit na náš úřad.

Další formy pomoci hl. m. Prahy najdete na webové stránce: pomocprazanum.praha.eu

Občané Prahy 7, kteří se dostali do mimořádné existenční situace a vyčerpali všechny zákonné možnosti pro její řešení (viz výše), se mohou obrátit na ÚMČ Praha 7, pracovníky oddělení sociální práce, kteří s nimi budou situaci individuálně řešit.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor sociálních věcí - oddělení sociální práce
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

placeholder

Zelinková Naděžda, Bc.

vedoucí oddělení
dveře 2.14
tel. +420220144097
gsm. +420739553133
ZelinkovaN@Praha7.cz