Více informací o mateřských školách naleznete na webových stránkách jednotlivých školek. Pokud potřebujete podrobnější informace, chcete si domluvit termín prohlídky či máte jakékoli jiné dotazy, neváhejte školku kontaktovat přímo.


Obecní mateřské školy

Letohradská 370/1, Praha 7, tel.: 233 370 792, 604 447 235,  msletohradska@tiscali.cz, www.msletohradska.cz

Mateřská škola Letohradská se řídí mottem „Školka plná zábavy“. Nabízí moderní výukové technologie a moderní didaktické pomůcky. Bezpečnost zajišťuje kamerový systém, který se nachází jak u vchodu do budovy, tak na chodbách školky. Zahrada je součástí vnitrobloku.

Kroužky a mimoškolní aktivity: logopedie, MDS, hra na flétnu, VV, hudebně-pohybová výchova, angličtina, sportovní hry, návštěvy divadel, školy v přírodě, masopustní karneval, mikulášská nadílka, besídky, vycházky po Praze, výlety, oslava MDD, zahradní slavnost, lampionový průvod.

U Studánky 4, Praha 7, tel.: 725 818 879, msustudanky@seznam.cz, www.msustudanky.webnode.cz

V těsné blízkosti Stromovky objevíte Mateřskou školu U Studánky, která má vlastní hřiště i tělocvičnu. „Jaro, léto, podzim, zima – ve školce je vždycky prima!“ Cílem je užít si dny všední i sváteční, při kterých se ve školce dodržují jak české zvyky a tradice, tak i oslavy svátků novodobějších.

Kroužky a mimoškolní aktivity: lezecká stěna, kroužek anglického jazyka, Malý Sparťan, tanečky, výtvarný kroužek a sportovní kroužek Pupásek.

Kostelní 37/7 Praha 7, tel.: 233 374 436, ms.kostelni@volny.cz, www.mskostelni.cz

V Letenských sadech se nachází Mateřská škola Kostelní, která je po celkové rekonstrukci. Zaměřují se zde zejména na tvořivost dětí. Hlavním cílem je citlivě a komplexně působit na osobnost každého dítěte tak, aby se po všech stránkách rozvíjelo a mohlo úspěšně zvládat nároky života, které jsou na něj běžně kladeny.

Kroužky a mimoškolní aktivity: keramika, malování, počítače, angličtina, saunování, pohybový kroužek Kuřátka, plavání, drakiáda, Punčová sobota, mikulášská nadílka, vánoční posezení s rodiči, Štrúdlová sobota, karneval, čarodějnický rej, celodenní výlet, oslava Dne dětí, divadla, školy v přírodě, zahradní slavnost.

Nad Štolou 6, tel.: 233 371 448, 733 633 522, mts_nadstolou@volny.cz, msnadstolou.cz

MŠ Nad Štolou se drží motta: „Rok v mateřské škole s úsměvem.“ V této školce se snaží o celkový rozvoj dítěte se zaměřením na jeho adaptaci a socializaci a estetickou výchovu.

Kroužky a mimoškolní aktivity: angličtina, dramatický kroužek, keramika, výlety, divadelní představení, vánoční besídky, škola v přírodě, zahradní slavnost, Mikuláš, výstavy, rozloučení se školáky, návštěvy prvních tříd, olympiáda, MDD.

Janovského 52, Praha 7, tel.: 220 870 517, ms.janovskeho@centrum.cz, msnadstolou.cz

Kroužky a mimoškolní aktivity: keramika, plavání, divadelní a hudební představení, výtvarné dílny s rodiči, návštěva divadel a Národní galerie, hraní na hudební nástroje, karneval, narozeninové oslavy dětí, tematické vycházky po Praze, škola v přírodě, návštěva 1. tříd ZŠ, jarní výlet, Den dětí, rozloučení s předškoláky.

Na Maninách 1080/29a, Praha 7 a U Pergamenky 1144/1a, Praha 7, Ortenovo nám 1505/37, Praha 7, tel.: 739 630 246, www.msuranie.net

Školka zaměřující se na environmentální výchovu. Díky celkové rekultivaci zahrady vznikl projekt s názvem „Zahrada – čtvero ročních období“. Prostor atria se tak proměnil na přírodní „ekoučebnu“. Pro děti zde vzniklo lanové centrum a jezírko. V září došlo k dokončení komunitního a interaktivního prostoru.

Kroužky a mimoškolní aktivity pro všechna pracoviště: hra na zobcovou flétnu, angličtina pro nejmenší, keramický kroužek, plavání, divadla a vzdělávací programy v MŠ i mimo ni, cílené výlety, školy v přírodě, tematické spaní ve školce, tradiční akce školy pro děti a rodiče, akce pro veřejnost Školkohraní.

MŠ Ortenovo náměstí – součást MŠ U Uranie
Od 26.9.2016 Mateřská škola U Uranie otevřela nové detašované pracoviště „Ortenovo náměstí“ na adrese Ortenovo náměstí 1505/37, kde jsou nově zrekonstruované 3 třídy a následně od září 2017 se budou otevírat další 2 třídy. Třídy jsou plně vybaveny novým nábytkem a zároveň je zde nově vybudovaná kuchyně.

Tusarova 27, Praha 7, tel.: 220 805 525, ms.tusarova@centrum.cz, www.skolatusarova.cz

Program s názvem „Hrajeme si celý den“ rozvíjí u dětí rozumové schopnosti, upevňuje rodinné vztahy a vztah k přírodě. Mateřská škola podporuje iniciativu, tvořivost a vlastní fantazii dětí. Program přistupuje k dětem individuálně, a tak respektuje zájmy a potřeby každého dítěte.

Kroužky a mimoškolní aktivity: angličtina, hudebně-pohybový kroužek, hra na flétnu, plavání, boulderové lezení, divadelní představení, dílničky pro rodiče a jejich dětičky, besídky, výlety, školy v přírodě, lyžařský výcvik, karneval, společné akce se ZŠ Tusarova, projekt Klíček – příprava předškolních dětí na vstup do ZŠ ve spolupráci se ZŠ Tusarova.

Na Výšinách 3/1075, Praha 7, tel.: 233 373 770, mts-vysiny@volny.cz, www.msnavysinach.cz

Mateřská škola je fakultní školou Pedagogické fakulty UK. Kromě vzdělávacího programu „Jaro, léto, podzim, zima“ pro děti předškolního věku nabízí i mateřské centrum pro děti od dvou do čtyř let. Součástí je i zahrada, kde byla v létě 2016 dokončena rozsáhlá rekonstrukce, na kterou přispěla Městská část Praha 7.

Kroužky a mimoškolní aktivity: angličtina, dramatický, hudebně-pohybový a výtvarný kroužek, kroužek keramiky a hry na zobcovou flétnu.

Soukromé mateřské školy

Ve Smiling Baby School se starají o děti od 12 měsíců do 6 let. Vzdělávací program věří, že každé dítě má talent, který je však třeba ve správnou dobu rozvíjet a proto výuková metoda je směrována na vývoj dětských schopností a zároveň je přizpůsobena každé věkové kategorii zvlášť. Vzdělávací program školky využívá toho, že raný vývoj intelektu dítěte je silně ovlivněn procesem zvaným „imprinting“ neboli doslovně vtištění.

Čechova 29, Praha 7, +420 603 723 392‌, info@smilingbabyschool.cz, http://www.smilingbabyschool.cz

Školka je určena pro děti ve věku od 2 – 7 let. Děti tráví hodně času venku za každého počasí, ve školce se využívají prvky programu „Začít spolu – Step by Step“. Nezapomíná se na prostor pro objevování okolního světa ani na svobodnou hru. Důležitý je respekt k sobě navzájem a přírodě a také to, co jíme a čím se obklopujeme. Ve školce nechybí pan učitel – mužský vzor.

Pod Havránkou 12/2, Praha 7, +420 774 448 123‌, petra.charvatova@podhoubi.czwww.podhoubi.cz

Hlavním bodem vzdělávacího programu je rozvíjet děti tempem, které odpovídá jejich nadání, pěstovat v nich láskyplný vztah k rodině i kamarádům a naučit je vnímat odlišnosti každého jednotlivce. Hry, projekty, učební metody a plány jsou propracovány systematicky a do detailů. Používání pomůcek a prvků z Montessori pedagogiky.

Dobrovského 527/26 (vchod z Ovenecké 14) Praha 7, Letná, +420 731 751 107, kocour@mskocour.cz, www.mskocour.cz

Školka nabízí předškolní vzdělávání (dle RVP – MŠMT), s využitím projektového vyučování a práce s Montessori pomůckami. Kladen je důraz na životní styl (stravování školky zajišťuje společnost Bionea aj.), všestranný rozvoj dětí a budování vztahu dětí k přírodě, a to dílčím uplatňováním principů lesních mateřských škol.

Korunovační 8/164, (budova ZŠ Korunovační, po 8.hod vstup z ulice Sládkova), Praha 7, +420 737 815 378, kouzelnafazolka@gmail.com, www.kouzelnafazolka.cz

Jesle, školka, dětský klub, i krátkodobí hlídání dětí v moderním prostředí. Poskytují péči dětí od narození. Nabízí rozvoj motorických schopností, logického myšlení, kreativní činnost, grafomotorická cvičení a rozvoj matematických dovedností. Vzdělávací program je založen na principech rámcového vzdělávacího programu, který je schválen MŠMT.

U Přístavu 1586/2, Praha 7 – Holešovice, + 420 777 939 602, vltavacek@volny.cz, www.vltavacek.cz

Malý Velký strom je soukromá školka stavící na principech waldorfské pedagogiky s individuálním přístupem ke každému dítěti. Výuka probíhá od pondělí do pátku 8:00-17:00 v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání MŠMT. Školka je určena pro děti mezi 3 – 6 lety s kapacitou 18 dětí. O děti se starají 3 pedagogové.

Dobrovského 16, Praha 7, +420 733 364 745, malyvelkystrom@email.cz, www.malyvelkystrom.com

Montessori jesle a školka. Místo pro děti s názorem. Jen v připraveném prostředí, kde je učitel průvodcem a rádcem, může z dítěte vyrůst osobnost s respektem k okolí.

Dukelských hrdinů 25, Praha 7, +420 777 836 071‌, info@mufankov.cz, www.mufankov.cz

Církevní mateřské školy: 

Školní vzdělávací program je založen na křesťanských hodnotách. Podstatné pro školku je, aby se děti cítily přijímány a škola byla místem radosti, životaschopných vztahů, místem, kde získají osobní zkušenost a poznají hodnoty , o které se budou moci ve svém životě opřít. Cílem je všestranný rozvoj dítěte ve všech jeho oblastech: tělesné, duchovní, psychické i sociální. Aby děti byly připraveny nejen na vstup do školy, ale především pro život. Důležitý je soulad mezi rodinnou výchovou a zaměřením školy.

U Uranie 1080/16, Praha 7, 220 571 008‌, kmsp7@seznam.cz, www.kms-kliment.cz

Ostatní vzdělávací centra 


MŠ Letohradská (U Průhonu/Na Maninách) – shrnutí vývoje