Šimáčkova 16, 170 00 Praha 7http://www.ddmpraha7.cz/

Dům dětí a mládeže Praha 7 organizuje zájmové kroužky, klub volného času, příměstské tábory a dětské tábory, soutěže a další volnočasové dětské aktivity. Náš dům dětí a mládeže provozuje také posilovnu. Úspěšné jsou i naše dětské florbalové týmy.

 

Mateřská škola U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080http://www.msuranie.net/

Pramínek funguje pod Mateřskou školou U Uranie a poskytuje tak občanům Městské části Praha 7 alternativu, kdy rodiče nepožadují pravidelnou docházku dítěte do školského zařízení nebo jeslí.

 

Janovského 1349/24, 170 00 Praha 7http://www.rcletna.cz/

Program rodinného centra Letná je pestrý, nabízí například hernu, různé druhy jógy pro dospělé i s možností hlídání dětí, kurzy AJ, předporodní kurz, výuku říkadel a písniček pro děti, výtvarnou dílnu pro děti a další.

Ortenovo nám. 37/1505, 170 00 Praha 7http://www.rodinnyklub.online

Naše programy obsahují nejen pohybové a sportovní vyžití, ale i výtvarnou, hudební a dramatickou výchovu pro děti všech věkových kategorií a jsou zaměřeny na přípravu dětí na vstup do mateřské školy a na předškolní přípravu. Všechny tyto aktivity probíhají převážně v dopoledních hodinách. 

Jana Zajíce 929/10, 1700 Praha 7http://www.kreslirna.cz/

Nabízíme výtvarné kurzy pro děti i dospělé v těsné blízkosti parku Stromovka vedené lektory s uměleckým a pedagogickým vzděláním. Najdete nás v přízemí rohové budovy s velkými výlohami do dvou ulic, kde lze přímo nahlédnout do průběhu lekce.

Dukelských Hrdinů 616/54, Praha 7 – Holešovice, http://www.hlidani-praha.cz/sedmikvitek-detsky-klub

Sedmikvítek je rodinná školka, ve které se snažíme vytvářet prostředí, které je pro děti podnětné a zároveň je plné lásky a jistoty, která je pro ně tolik důležitá. Chceme naše Sedmikvítky posílat do života připravené, plné správně nabytých hodnot a principů. Uvědomujeme si důležitost přírody, volné hry a pohybu pro předškolní děti a stavíme na nich stěžejní body naší koncepce.

Ortenovo náměstí 34, 170 00 Praha 7www.praha.ymca.cz/co-delame/nizkoprahova-centra

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Dixie poskytuje své služby ambulantní (klub) a terénní (přímo na ulici) formou na Praze 7. Principem našich služeb je bezplatnost a anonymita.

Klub nabízí volný vstup těm, kteří chtějí bezpečně a příjemně trávit volný čas, potřebují poradit či pomoci se vztahy, rodinou, školou a jinými obtížemi života. Návštěvníkům klubu se věnují pracovníci, kteří poskytují sociální služby, volnočasové aktivity a zajišťují provoz klubu. Klub je určen pro děti od 6 do 15 let.

blízko ulice Pod Havránkou – kastr.č. 1253/7, 171 00, Praha 7 (jedná se o zahrádkářskou kolonii, kde není přesná adresa), http://klubhavranek.cz/

Lesní klub Havránek je alternativou klasického předškolního vzdělávání a je certifikován u ALMŠ. Děti tráví většinu dne venku v přírodě –  jak už napovídá jeden z hlavních principů lesních mateřských škol: „venku za každého počasí“.  Učí se ve větší míře neformálně a je pro ně vytvořen bezpečný prostor pro svobodnou hru. Naši průvodci se snaží vést děti k lásce k sobě samému, k druhým lidem i planetě Zemi. Nedílnou součástí náplně školního roku jsou návštěvy divadel, muzeí, zapojování se do nejrůznějších ekologických projektů a podílení se na místních kulturních akcích. Provoz klubu je od pondělí do pátku, vždy od 8.30 do 16 hodin. Děti mohou klub navštěvovat dva až pět dní v týdnu. Lesní klub Havránek mimo svou hlavní činnost pořádá pravidelně přednášky a příměstské tábory.