Šimáčkova 16, 170 00 Praha 7http://www.ddmpraha7.cz/

Dům dětí a mládeže Praha 7 organizuje zájmové kroužky, klub volného času, příměstské tábory a dětské tábory, soutěže a další volnočasové dětské aktivity. Náš dům dětí a mládeže provozuje také posilovnu. Úspěšné jsou i naše dětské florbalové týmy.

 

Mateřská škola U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080http://www.msuranie.net/

Pramínek funguje pod Mateřskou školou U Uranie a poskytuje tak občanům Městské části Praha 7 alternativu, kdy rodiče nepožadují pravidelnou docházku dítěte do školského zařízení nebo jeslí.

 

Janovského 1349/24, 170 00 Praha 7http://www.rcletna.cz/

Program rodinného centra Letná je pestrý, nabízí například hernu, různé druhy jógy pro dospělé i s možností hlídání dětí, kurzy AJ, předporodní kurz, výuku říkadel a písniček pro děti, výtvarnou dílnu pro děti a další.

Ortenovo nám. 37/1505, 170 00 Praha 7http://www.rodinnyklub.online

Naše programy obsahují nejen pohybové a sportovní vyžití, ale i výtvarnou, hudební a dramatickou výchovu pro děti všech věkových kategorií a jsou zaměřeny na přípravu dětí na vstup do mateřské školy a na předškolní přípravu. Všechny tyto aktivity probíhají převážně v dopoledních hodinách. 

Rajská 3, Praha 7, http://mcovecka.cz/

Ovečka – centrum pro děti a rodiče je spolek, dříve občanské sdružení (Mateřské centrum Ovečka). Centrum bylo založeno v lednu 1997 z potřeby doplnit nabídku stávajících programů pro předškolní děti a jejich rodiče. Od roku 1998 centrum provozuje nepřetržitě svou činnost v prostorách v Holešovicích na Praze 7. Kromě jiného nabízí také alternativu ke klasickým mateřským školám především pro rodiny, které z různých důvodů nechtějí nebo nemohou umisťovat své děti  do běžných mateřských škol. Cílem je umožnit rodinám s předškolními dětmi možnost většího výběru vzdělávacích aktivit pro jejich děti a dále poskytování pomoci a poradenství rodičům při výchově a vzdělávání.

Všechny programy centra jsou vedeny křesťany s dlouholetou pedagogickou praxí.

Havanská 131/14, 1700 Praha 7http://www.kreslirna.cz/

Nabízíme výtvarné kurzy pro děti i dospělé v těsné blízkosti parku Stromovka vedené lektory s uměleckým a pedagogickým vzděláním. Najdete nás v přízemí rohové budovy s velkými výlohami do dvou ulic, kde lze přímo nahlédnout do průběhu lekce.

 

Dobrovského 16, 17000 Praha 7, http://www.malyvelkystrom.com/

Malý Velký strom je soukromá školka stavící na principech waldorfské pedagogiky s individuálním přístupem ke každému dítěti. Výuka probíhá od pondělí do pátku 8:00-17:00 v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání MŠMT. Školka je určena pro děti mezi 3 – 6 lety s kapacitou 18 dětí.

 

V Přístavu 1586/2, 170 00 Praha 7, http://www.vltavacek.cz/

Školička a jesle – hlídání dětí již od narození.

Rozvoj motorických schopností, logického myšlení, kreativní činnost, grafomotorická cvičení, rozvoj matematických dovedností.

Vzdělávací program je založen na principech Rámcového vzdělávacího programu, který je schválen MŠMT.
 

Dukelských Hrdinů 54, Praha 7 – Holešovice, http://www.hlidani-praha.cz/sedmikvitek-detsky-klub

Sedmikvítek je rodinná školka, ve které se snažíme vytvářet prostředí, které je pro děti podnětné a zároveň je plné lásky a jistoty, která je pro ně tolik důležitá. Chceme naše Sedmikvítky posílat do života připravené, plné správně nabytých hodnot a principů. Uvědomujeme si důležitost přírody, volné hry a pohybu pro předškolní děti a stavíme na nich stěžejní body naší koncepce.

Ortenovo náměstí 34, 170 00 Praha 7http://www.praha.ymca.cz/nizkoprahova-sekce/dixie/

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Dixie poskytuje své služby ambulantní (klub) a terénní (přímo na ulici) formou na Praze 7. Principem našich služeb je bezplatnost a anonymita.

Klub nabízí volný vstup těm, kteří chtějí bezpečně a příjemně trávit volný čas, potřebují poradit či pomoci se vztahy, rodinou, školou a jinými obtížemi života. Návštěvníkům klubu se věnují pracovníci, kteří poskytují sociální služby, volnočasové aktivity a zajišťují provoz klubu. Klub je určen pro děti od 6 do 15 let.

blízko ulice Pod Havránkou – kastr.č. 1253/7, 171 00, Praha 7 (jedná se o zahrádkářskou kolonii, kde není přesná adresa), http://klubhavranek.cz/

Lesní klub Havránek je alternativou klasického předškolního vzdělávání a je certifikován u ALMŠ. Děti tráví většinu dne venku v přírodě –  jak už napovídá jeden z hlavních principů lesních mateřských škol: „venku za každého počasí“.  Učí se ve větší míře neformálně a je pro ně vytvořen bezpečný prostor pro svobodnou hru. Naši průvodci se snaží vést děti k lásce k sobě samému, k druhým lidem i planetě Zemi. Nedílnou součástí náplně školního roku jsou návštěvy divadel, muzeí, zapojování se do nejrůznějších ekologických projektů a podílení se na místních kulturních akcích. Provoz klubu je od pondělí do pátku, vždy od 8.30 do 16 hodin. Děti mohou klub navštěvovat dva až pět dní v týdnu. Lesní klub Havránek mimo svou hlavní činnost pořádá pravidelně přednášky a příměstské tábory.