Šimáčkova 16, 170 00 Praha 7www.ddmpraha7.cz

Dům dětí a mládeže Praha 7 organizuje zájmové kroužky, klub volného času, příměstské tábory a dětské tábory, soutěže a další volnočasové dětské aktivity. Náš dům dětí a mládeže provozuje také posilovnu. Úspěšné jsou i naše dětské florbalové týmy.

 

Mateřská škola U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080msuranie.cz/praminek

Pramínek funguje pod Mateřskou školou U Uranie a poskytuje tak občanům Městské části Praha 7 alternativu, kdy rodiče nepožadují pravidelnou docházku dítěte do školského zařízení nebo jeslí.

 

Janovského 1349/24, 170 00 Praha 7http://www.rcletna.cz/

Program rodinného centra Letná je pestrý, nabízí například hernu, různé druhy jógy pro dospělé i s možností hlídání dětí, kurzy AJ, předporodní kurz, výuku říkadel a písniček pro děti, výtvarnou dílnu pro děti a další.

Ortenovo nám. 37/1505, 170 00 Praha 7www.rodinnyklub.online

Naše programy obsahují nejen pohybové a sportovní vyžití, ale i výtvarnou, hudební a dramatickou výchovu pro děti všech věkových kategorií a jsou zaměřeny na přípravu dětí na vstup do mateřské školy a na předškolní přípravu. Všechny tyto aktivity probíhají převážně v dopoledních hodinách. 

Jana Zajíce 929/10, 1700 Praha 7www.kreslirna.cz

Nabízíme výtvarné kurzy pro děti i dospělé v těsné blízkosti parku Stromovka vedené lektory s uměleckým a pedagogickým vzděláním. Najdete nás v přízemí rohové budovy s velkými výlohami do dvou ulic, kde lze přímo nahlédnout do průběhu lekce.

Dukelských Hrdinů 616/54, Praha 7 – Holešovicesedmikvet.cz

V Sedmikvětu stavíme celou filozofii především na láskyplném vztahu k dětem v rámci malého kolektivu a takřka rodinného prostředí.
Rok v Sedmikvětu plyne podle ročních období. My se v něm soustředíme především na změny v přírodě a propojenost s ní. Naším působením chceme v dětech pěstovat zdravé sebepojetí a individualitu. Motivujeme je k dalšímu učení a poznávání. Jde nám o to, aby se cítily bezpečně. Denně nás provází rituály (ranní, polední) a také různé společné slavnosti v rámci celého roku. Zážitkovým učením děti vedeme k samostatnosti a skrze širokou vzdělávací nabídku se snažíme o komplexní rozvoj dětské osobnost

Ortenovo náměstí 34, 170 00 Praha 7www.praha.ymca.cz/node/16

Nízkoprahový klub Dixie poskytuje služby dětem a mladým lidem ve věku od 6 do 26 let na Praze 7. Pomáháme dětem zvládat jejich studijní povinnosti. Rozvíjíme vědomí práv a povinností. Snažíme se předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování. Pomáháme řešit mezilidské vztahy a učíme děti, jak je zvládat. Usilujeme o zvyšování soběstačnosti a začleňování do společnosti, osobním rozvojem dětí. Nabízíme a podporujeme zdravé, bezpečné a aktivní způsoby trávení volného času. Služby poskytujeme ambulantní i terénní formou.

blízko ulice Pod Havránkou – kastr.č. 1253/7, 171 00, Praha 7 (jedná se o zahrádkářskou kolonii, kde není přesná adresa), klubhavranek.cz

Lesní klub Havránek je alternativou klasického předškolního vzdělávání a je certifikován u ALMŠ. Děti tráví většinu dne venku v přírodě –  jak už napovídá jeden z hlavních principů lesních mateřských škol: „venku za každého počasí“.  Učí se ve větší míře neformálně a je pro ně vytvořen bezpečný prostor pro svobodnou hru. Naši průvodci se snaží vést děti k lásce k sobě samému, k druhým lidem i planetě Zemi. Nedílnou součástí náplně školního roku jsou návštěvy divadel, muzeí, zapojování se do nejrůznějších ekologických projektů a podílení se na místních kulturních akcích. Provoz klubu je od pondělí do pátku, vždy od 8.30 do 16 hodin. Děti mohou klub navštěvovat dva až pět dní v týdnu. Lesní klub Havránek mimo svou hlavní činnost pořádá pravidelně přednášky a příměstské tábory.

Dobrovského 16, Praha 7, +420 733 364 745, malyvelkystrom@email.cz, www.malyvelkystrom.com

Malý Velký strom je soukromá školka stavící na principech waldorfské pedagogiky s individuálním přístupem ke každému dítěti. Výuka probíhá od pondělí do pátku 8:00-17:00 v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání MŠMT. Školka je určena pro děti mezi 3 – 6 lety s kapacitou 18 dětí. O děti se starají 3 pedagogové.

 

Našli jste nějakou nepřesnost? Kontaktujte prosím oddělení komunikace. Děkujeme za spolupráci.