MČ Praha 7 od roku 2015 realizuje transparentní a veřejné soutěže volných nebytových prostor. Smlouvy jsou uzavírány standardně na 7 let. MČ Praha 7 chce dostatečně předem informovat své nájemce, za jakých podmínek mohou dále v nájmu pokračovat. Cílem MČ Praha 7 je, aby v prostorách, které komerčně pronajímá, fungovaly provozy, jež odrážejí potřeby obyvatel čtvrti, s důrazem na pestrost poskytovaných služeb.


Tabulka končících nájemců 

Tato Pravidla prodlužování nájemních smluv na nebytové prostory svěřené MČ Praha 7 (dále jen ,,Pravidla“) navazují na Pravidla MČ Praha 7 pro uzavírání nájemních smluv na nebytové prostory v rámci veřejné soutěže. Hlavní organizačním orgánem těchto Pravidel je Odbor majetku Úřadu MČ Praha 7, oddělení pronájmů.

Oprávněným nájemcem se dle těchto Pravidel rozumí nájemce nebytového prostoru (nebytové jednotky) svěřeného MČ Praha 7, který:

  • s MČ Praha 7 uzavřel nájemní smlouvu na pronájem nebytového prostoru na dobu určitou, kdy doba nájmu bude končit v následujících 12 měsících a nájemce má zájem v nájmu pokračovat;
  • není s MČ Praha 7 v soudním či exekučním řízení a ve výpovědi;
  • nemá vůči MČ Praha 7 dluh na nájemném a službách, vztahující se k předmětu nájmu (vyjma vyúčtování služeb, kde dosud nebylo ukončeno reklamační řízení)

Prodloužení doby nájmu je možné pouze na dobu určitou 7 let (ve výjimečných případech až 10 let – např. z důvodu doby odepisování vložené investice). Oprávněný nájemce by tedy měl věnovat dostatečnou pozornost kvalitě zpracování podnikatelského záměru a jeho vypovídající hodnotě.

MČ Praha 7 si nechá vyhotovit odborný znalecký posudek zpracovaný znalcem, opatřeným doložkou ve smyslu § 127a zákona č. 99/1963 Sb., na stanovení výše tržního/obvyklého nájemného, u nebytových prostor nad 39 m², kdy celková délka všech smluvních vztahů s Oprávněným nájemcem, tedy i již neplatných a předchozích nájemních smluv, nepřetržitě již překročila 10 let.

V dalších případech si MČ Praha 7 ověří interním výpočtem minimální výši nájemného. Pokud bude zjištěno nájemné vyšší než to stávající, bude jeho navýšení jednou z podmínek prodloužení doby nájmu.MČ Praha 7 důrazně upozorňuje Oprávněné nájemce, aby žádosti o prodloužení nájmu věnovali patřičnou důležitost a podali žádost dostatečně včas, nejdříve 12 měsíců a nejpozději 4 měsíce před konce doby nájmu, na předepsaném formuláři (včetně povinných příloh).

Žádost je možné podat na podatelnu Úřadu MČ Praha 7, přízemí, U Průhonu 38/1338, Praha 7, do datové schránky: r44b2x7, nebo na email: pronajmy@praha7.cz.

Žádost projedná Majetková komise Rady MČ Praha 7 na svém jednání, které probíhá zpravidla jednou měsíčně, obvykle v pondělí od 17 hodin v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha 7 č. 7.09.

Případné protinabídky jiných zájemců o daný prostor, které budou podány během 30 denního zveřejnění záměru na úřední desce Úřadu MČ Praha 7, budou projednány v Radě MČ Praha 7.


MAPA 


Formuláře

 

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor majetku
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Novotná Barbora, Bc.

vedoucí oddělení pronájmů
dveře 4.09
tel. +420220144232
gsm. +420731283996
NovotnaB@Praha7.cz