MČ Praha 7 od roku 2015 realizuje transparentní a veřejné soutěže volných nebytových prostor. Smlouvy jsou uzavírány standardně na 7 let. MČ Praha 7 chce dostatečně předem informovat své nájemce, za jakých podmínek mohou dále v nájmu pokračovat. Cílem MČ Praha 7 je, aby v prostorách, které komerčně pronajímá, fungovaly provozy, jež odrážejí potřeby obyvatel čtvrti, s důrazem na pestrost poskytovaných služeb.

adresa

plocha (m²) číslo prostoru/jednotky doporučený způsob užívání měsíční nájemné za  předmět  platnost nájemní smlouvy
Osadní 38/932 11 932/273 garážové stání 1.079,- Kč 31.01.2024
Kamenická 39/303 6,3 303/101,1 sklad ostatní 798,- Kč 31.03.2024
Šternberkova 17/446 42,7 446/105 sklad ostatní 6.167,- Kč 31.03.2024
U Průhonu 52/1242 25,4 1242/106 kancelář 4.225,- Kč 31.03.2024
Heřmanova 49/559 25,19 559/101 ateliér ostatní 3.881,- Kč 30.04.2024
Letohradská 9/ 681 22,1 681/101 prodejna ostatní 6.529,- Kč 30.04.2024
Pplk. Sochora 28/725 15,7 725/502 garážové stání 1.472,- Kč 30.04.2024
Tusarova 42/1601 17,76 115 garážové stání 1.620,- Kč 30.04.2024
Letohradská 7/940 51,4 940/103 ateliér ostatní 4.007,- Kč 31.05.2024
Haškova 7/629 109,75 629/101 prodejna ostatní 11.163,- Kč 30.06.2024
Haškova 7/629 36,17 629/104 provozovna 3.685,- Kč 30.06.2024
Pplk. Sochora 28/725 57,29 725/510 ateliér ostaní 5.012,- Kč 30.06.2024
Veletržní 39/1396 18 1396/104 garáž 2.375,- Kč 30.06.2024
Veletržní 39/1396 15 1396/116 garáž 2.072,- Kč 30.06.2024
Františka Křížka 14/402 89,9 402/102 prodejna ostatní 12.576,- Kč 31.07.2024
Na Maninách 38/1237 65,9 1237/104 kancelář 12.347,- Kč 31.07.2024
Veletržní 39/1396 15 1396/118 garáž 3.086,- Kč 31.07.2024
Heřmanova 1/1415 10 1415/302 garáž 1.187,- Kč 31.08.2024
Komunardů 14/432 37,3 432/102 prodejna ostatní 23.741,- Kč 31.08.2024
Ortenovo náměstí 12/1487 20 1487/102 kancelář 3.561,- Kč 31.08.2024
Osadní 38/932 11 932/262 garážové stání 954,74 Kč 31.08.2024
Tusarova 42/1601 11,84 103 garážové stání 2.492,- Kč 31.08.2024
U Pergamenky 8/1471 11 1471/5 garážové stání 2.433,- Kč 31.08.2024
U Pergamenky 8/1471 11 1471/15 garážové stání 1.324,- Kč 31.08.2024
U Průhonu 52/1242 67,8 1242/102 ordinace 10.684,- Kč 31.08.2024
Veletržní 39/1396 15 1396/127 garáž 3.205,- Kč 31.08.2024
U Letenského sadu 9/133 26,83 133/102 kadeřnictví 5.517,- Kč 30.09.2024
Janovského 29/767 63,5 767/103 kancelář 16.620,- Kč 31.10.2024
Ortenovo náměstí 12/1487 77,5 1487/101 kancelář 11.514,- Kč 31.10.2024
Přístavní 40/1111 46,2 1111/105 sklad a dílna 8.500,- Kč 31.10.2024
Dukelských hrdinů 33/691 59,7 691/106 zdravotní zařízení 11.870,- Kč 31.10.2024
Dukelských hrdinů 33/691 79,4 691/106,1 zdravotní zařízení 11.310,- Kč 31.10.2024
Janovského 15/985 26,3 985/102 dílna ostatní 3.372,- Kč 31.10.2024
Janovského 15/985 84,8 985/103 dílna ostatní 9.330,- Kč 31.12.2024
Kamenická 50/653 81,3 653/101 kancelář 8.022,- Kč 31.12.2024
Kamenická 50/653 48,9 653/102 kancelář 5.663,45 Kč 31.12.2024
Korunovační 2/310 32,6 310/104 ateliér ostaní 5.095,- Kč 31.12.2024
Malířská 7/230 57,8 230/102 dílna ostaní 7.478,- Kč 31.12.2024
Ortenovo náměstí 14/1494 39,4 1494/101 sklad ostatní 3.532,- Kč 31.12.2024
Ortenovo náměstí 14/1494 124,4 1494/103 zubní ordinace a laboratoř 22.696,- Kč 31.12.2024
Tusarova 42/1601 105,31 124 kadeřnictví 21.958,- Kč 31.12.2024

Tato Pravidla prodlužování nájemních smluv na nebytové prostory svěřené MČ Praha 7 (dále jen ,,Pravidla“) navazují na Pravidla MČ Praha 7 pro uzavírání nájemních smluv na nebytové prostory v rámci veřejné soutěže. Hlavní organizačním orgánem těchto Pravidel je Odbor majetku Úřadu MČ Praha 7, oddělení pronájmů.

Oprávněným nájemcem se dle těchto Pravidel rozumí nájemce nebytového prostoru (nebytové jednotky) svěřeného MČ Praha 7, který:

  • s MČ Praha 7 uzavřel nájemní smlouvu na pronájem nebytového prostoru na dobu určitou, kdy doba nájmu bude končit v následujících 12 měsících a nájemce má zájem v nájmu pokračovat;
  • není s MČ Praha 7 v soudním či exekučním řízení a ve výpovědi;
  • nemá vůči MČ Praha 7 dluh na nájemném a službách, vztahující se k předmětu nájmu (vyjma vyúčtování služeb, kde dosud nebylo ukončeno reklamační řízení)

Prodloužení doby nájmu je možné pouze na dobu určitou 7 let (ve výjimečných případech až 10 let – např. z důvodu doby odepisování vložené investice). Oprávněný nájemce by tedy měl věnovat dostatečnou pozornost kvalitě zpracování podnikatelského záměru a jeho vypovídající hodnotě.

MČ Praha 7 si nechá vyhotovit odborný znalecký posudek zpracovaný znalcem, opatřeným doložkou ve smyslu § 127a zákona č. 99/1963 Sb., na stanovení výše tržního/obvyklého nájemného, u nebytových prostor nad 39 m², kdy celková délka všech smluvních vztahů s Oprávněným nájemcem, tedy i již neplatných a předchozích nájemních smluv, nepřetržitě již překročila 10 let.

V dalších případech si MČ Praha 7 ověří interním výpočtem minimální výši nájemného. Pokud bude zjištěno nájemné vyšší než to stávající, bude jeho navýšení jednou z podmínek prodloužení doby nájmu.MČ Praha 7 důrazně upozorňuje Oprávněné nájemce, aby žádosti o prodloužení nájmu věnovali patřičnou důležitost a podali žádost dostatečně včas, nejdříve 12 měsíců a nejpozději 4 měsíce před koncem doby nájmu, na předepsaném formuláři (včetně povinných příloh).

Žádost je možné podat na podatelnu Úřadu MČ Praha 7, přízemí, U Průhonu 38/1338, Praha 7, do datové schránky: r44b2x7, nebo na e-mail pronajmy@praha7.cz.

Žádost projedná Majetková komise Rady MČ Praha 7 na svém jednání, které probíhá zpravidla jednou měsíčně, obvykle v pondělí od 17 hodin v zasedací místnosti č. 7.09 Úřadu MČ Praha 7.

Případné protinabídky jiných zájemců o daný prostor, které budou podány během 30denního zveřejnění záměru na úřední desce Úřadu MČ Praha 7, budou projednány v Radě MČ Praha 7.

 


FORMULÁŘE

 

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor majetku
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Novotná Barbora, Bc.

vedoucí oddělení pronájmů
dveře 4.09
tel. +420220144232
gsm. +420731283996
NovotnaB@Praha7.cz