MČ Praha 7 od roku 2015 realizuje transparentní a veřejné soutěže volných nebytových prostor. Smlouvy jsou uzavírány standardně na 7 let. MČ Praha 7 chce dostatečně předem informovat své nájemce, za jakých podmínek mohou dále v nájmu pokračovat. Cílem MČ Praha 7 je, aby v prostorách, které komerčně pronajímá, fungovaly provozy, jež odrážejí potřeby obyvatel čtvrti, s důrazem na pestrost poskytovaných služeb.


Přehled končících nájemců v roce 2022

adresa plocha (m²) číslo prostoru/jednotky doporučený způsob užívání měsíční nájemné za předmět nájmu platnost nájemní smlouvy
Malířská 230/7 20,9 230/101 garáž 3 183 Kč 30. 10. 2022
Dukelských hrdinů 902/40 60,9 902/105 prodejna 12 677 Kč 31. 12. 2022

 

 

adresa plocha (m²) číslo prostoru/jednotky doporučený způsob užívání měsíční nájemné za předmět nájmu platnost nájemní smlouvy
Šternberkova 17/446 28,5 446/104 sklad – ostatní 3 937 Kč 20. 1. 2023
Dukelských hrdinů 40/902 42,7 902/102 prodejna – ostatní 9 110 Kč 31. 1. 2023
Ortenovo náměstí 9/448 39,02 448/101 ateliér – ostatní 5 251 Kč 7. 2. 2023
Ortenovo náměstí 33/931 161,8 931/105 prodejna potravin 34 520 Kč 10. 2. 2023
Tusarova 7/1263 67,9 1263/105 kancelář 5 534 Kč 14. 2. 2023
Osadní 38/932 11 276 garážové stání 897 Kč 20. 4. 2023
Jankovcova 45/864 43,1 864/105 kancelář 6 545 Kč 25. 4. 2023
Tusarova 42/1601 11,9 102 garážové stání 1 027 Kč 28. 4. 2023
Šternberkova 17/446 36,5 446/101 prodejna – ostatní 6 067 Kč 30. 4. 2023
Dělnická 34/1044 232,7 1044/103 prodejna – ostatní 80 139 Kč 31. 5. 2023
Dělnická 71/1481 33,3 1481/102 sklad – ostatní 2 792 Kč 30. 6. 2023
Kostelní 8/360 17,9 360/104 garáž 2 408 Kč 30. 6. 2023
Veverkova 16/1407 230,7 1407/102 prodejna ostatní 127 208 Kč 30. 6. 2023
Heřmanova 45/455 24 455/101 sklad – ostatní 2 447 Kč 31. 7. 2023
Milady Horákové 88/849 21,3 849/102 garáž 924 Kč 30. 9. 2023
Dělnická 2/194 93,5 194/903 prodejna – opravna 16 551 Kč 21. 10. 2023
Františka Křížka 11/461 79,6 461/103 kancelář 15 842 Kč 31. 10. 2023
Komunardů 10/430 2,4 430/101 sklad – ostatní 228 Kč 31. 10. 2023
Korunovační 2/310 204,37 101 kancelář  76 208 Kč 31. 10. 2023
Korunovační 2/310 16 106 technická místnost 5 966 Kč 31. 10. 2023
Osadní 38/932 11 272 garážové stání 809 Kč 31. 10. 2023
Strojnická 25/568 223,9 568/101 restaurace 47 633 Kč 31. 10. 2023
Šmeralova 25/198 20,7 198/101 garáž 3 664 Kč 31. 10. 2023
Šmeralova 25/198 14,8 198/102 garáž 2 620 Kč 31. 10. 2023
Bubenská 3/421 68,3 421/105 kancelář 6 498 Kč 31. 12. 2023
Dukelských hrdinů 1/342 33,3 342/313 sklad – ostatní 11 494 Kč 31. 12. 2023
Milady Horákové 56/387 143,7 387/102,1 provozovna 18 846 Kč 31. 12. 2023

Tato Pravidla prodlužování nájemních smluv na nebytové prostory svěřené MČ Praha 7 (dále jen ,,Pravidla“) navazují na Pravidla MČ Praha 7 pro uzavírání nájemních smluv na nebytové prostory v rámci veřejné soutěže. Hlavní organizačním orgánem těchto Pravidel je Odbor majetku Úřadu MČ Praha 7, oddělení pronájmů.

Oprávněným nájemcem se dle těchto Pravidel rozumí nájemce nebytového prostoru (nebytové jednotky) svěřeného MČ Praha 7, který:

  • s MČ Praha 7 uzavřel nájemní smlouvu na pronájem nebytového prostoru na dobu určitou, kdy doba nájmu bude končit v následujících 12 měsících a nájemce má zájem v nájmu pokračovat;
  • není s MČ Praha 7 v soudním či exekučním řízení a ve výpovědi;
  • nemá vůči MČ Praha 7 dluh na nájemném a službách, vztahující se k předmětu nájmu (vyjma vyúčtování služeb, kde dosud nebylo ukončeno reklamační řízení)

Prodloužení doby nájmu je možné pouze na dobu určitou 7 let (ve výjimečných případech až 10 let – např. z důvodu doby odepisování vložené investice). Oprávněný nájemce by tedy měl věnovat dostatečnou pozornost kvalitě zpracování podnikatelského záměru a jeho vypovídající hodnotě.

MČ Praha 7 si nechá vyhotovit odborný znalecký posudek zpracovaný znalcem, opatřeným doložkou ve smyslu § 127a zákona č. 99/1963 Sb., na stanovení výše tržního/obvyklého nájemného, u nebytových prostor nad 39 m², kdy celková délka všech smluvních vztahů s Oprávněným nájemcem, tedy i již neplatných a předchozích nájemních smluv, nepřetržitě již překročila 10 let.

V dalších případech si MČ Praha 7 ověří interním výpočtem minimální výši nájemného. Pokud bude zjištěno nájemné vyšší než to stávající, bude jeho navýšení jednou z podmínek prodloužení doby nájmu.MČ Praha 7 důrazně upozorňuje Oprávněné nájemce, aby žádosti o prodloužení nájmu věnovali patřičnou důležitost a podali žádost dostatečně včas, nejdříve 12 měsíců a nejpozději 4 měsíce před koncem doby nájmu, na předepsaném formuláři (včetně povinných příloh).

Žádost je možné podat na podatelnu Úřadu MČ Praha 7, přízemí, U Průhonu 38/1338, Praha 7, do datové schránky: r44b2x7, nebo na e-mail pronajmy@praha7.cz.

Žádost projedná Majetková komise Rady MČ Praha 7 na svém jednání, které probíhá zpravidla jednou měsíčně, obvykle v pondělí od 17 hodin v zasedací místnosti č. 7.09 Úřadu MČ Praha 7.

Případné protinabídky jiných zájemců o daný prostor, které budou podány během 30denního zveřejnění záměru na úřední desce Úřadu MČ Praha 7, budou projednány v Radě MČ Praha 7.

 


Formuláře

 

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor majetku
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Novotná Barbora, Bc.

vedoucí oddělení pronájmů
dveře 4.09
tel. +420220144232
gsm. +420731283996
NovotnaB@Praha7.cz