Vysvědčení o právní způsobilosti se vydává na žádost občana, který hodlá uzavřít manželství v cizině nebo s cizincem.


Občan, který uzavírá manželství v cizině, podá žádost o vysvědčení o právní způsobilosti podle místa trvalého pobytu, případně posledního trvalého pobytu na území ČR.


CO JE POTŘEBA PŘEDLOŽIT

  • občanský průkaz
  • rodný list
  • popřípadě pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list manžela

Správní poplatky

Za vydání osvědčení se uhradí správní poplatek 500 Kč. Platí se v hotovosti na pokladně Úřadu MČ Praha 7, popřípadě složenkou.


FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

 

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení matrik
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Romanová Martina

matrikářka
tel. +420220144146
gsm. +420723807673
RomanovaM@Praha7.cz
dveře 6.05

Prokopová Vladana, Bc.

matrikářka
tel. +420220144273
gsm. +420605753972
ProkopovaV@Praha7.cz
dveře 6.05

Tauerová Blanka Anna, Mgr.

matrikářka
tel. +420220144229
gsm. +420774917125
TauerovaB@Praha7.cz
dveře 6.04