Vysvědčení o právní způsobilosti se vydává na žádost občana, který hodlá uzavřít manželství v cizině nebo s cizincem.


Občan, který uzavírá manželství v cizině, podá žádost o vysvědčení o právní způsobilosti podle místa trvalého pobytu, případně posledního trvalého pobytu na území ČR.

Jak

Co je potřeba předložit

  • občanský průkaz
  • rodný list
  • popřípadě pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list manžela

Správní poplatky

Za vydání osvědčení se uhradí správní poplatek 500 Kč. Platí se v hotovosti na pokladně Úřadu MČ Praha 7, popřípadě složenkou.

Lhůta pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení je jeden týden.

Formuláře ke stažení

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení matrik
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí
8.00 – 13.00
středa
12.00 – 17.00
placeholder

Požárková Marcela, Bc., DiS.

vedoucí oddělení
dveře č. 6.03
tel. +420220144193
gsm. +420776358885
PozarkovaM@Praha7.cz