Uzavřít manželství na území České republiky můžete formou občanského nebo církevního sňatku, přičemž oba jsou rovnocenné. Manželství je uzavřeno ve chvíli, kdy snoubenci veřejně a slavnostním způsobem za přítomnosti dvou svědků svobodně a souhlasně prohlásí, že spolu do manželství vstupují.


Na základě vyhlášení nouzovém stavu na území České republiky ze dne 12. března 2020 je zakázáno konání akcí s účastí více než 30 osob. Zákaz se vztahuje rovněž na sňatečné obřady, tj. při sňatečném obřadu nesmí být v obřadní síni přítomno více než 30 osob včetně oddávajícího a matrikářky. Bližší informace vám rádi zodpoví zaměstnanci oddělení matrik. 

Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení matrik
U Průhonu 1338/38
Praha 7

placeholder

Henke Marcela, Bc., DiS.

vedoucí oddělení
dveře č. 6.03
tel. +420220144193
gsm. +420776358885
HenkeM@Praha7.cz
dveře 6.03