Uzavřít manželství na území České republiky můžete formou občanského nebo církevního sňatku, přičemž oba jsou rovnocenné. Manželství je uzavřeno ve chvíli, kdy snoubenci veřejně a slavnostním způsobem za přítomnosti dvou svědků svobodně a souhlasně prohlásí, že spolu do manželství vstupují.
Obřadní síň – Úřad MČ Praha 7 – U Průhonu 38

 

Obřadní síň – Vodárenská věž

 

KONTAKT PRO OBŘADNÍ SÍNĚ

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení matrik
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Romanová Martina

matrikářka
tel. +420220144146
gsm. +420723807673
RomanovaM@Praha7.cz
dveře 6.05

Prokopová Vladana, Bc.

matrikářka
tel. +420220144273
gsm. +420605753972
ProkopovaV@Praha7.cz
dveře 6.05

Tauerová Blanka Anna, Mgr.

matrikářka
tel. +420220144229
gsm. +420774917125
TauerovaB@Praha7.cz
dveře 6.04

Kočková Lenka

matrikářka
tel. +420220144193
kockoval@praha7.cz
dveře 6.04