• Usnesení Rady MČ Praha 7 č 0268/16-R z jednání č.21, konané dne 22.03.2016
  • Pravidla MČ Praha 7 pro poskytování dotací v programu podpora sportovní činnosti pro rok 2016
  • Žádost o poskytnutí dotace na podporu sportovní činnosti  pro  rok 2016
  • Položkový rozpočet – Příloha č. 2 k Žádosti o poskytnutí dotace  v programu podpora sportovní činnosti
  • Smlouva o poskytnutí dotace 2016
  • Evidence členské základny v programu podpora sportovní činnosti pro rok 2016 

Výsledky dotačního řízení v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2016