Programové dotace městské části Praha 7 jsou účelovým poskytnutím finančních prostředků žadatelům v oblasti sportu. Vyhlašují se zpravidla jednou ročně. Žádosti se podávají prostřednictvím dotačního portálu MČ Praha 7 – Grantys.


Dotační řízení na podporu sportovní činnosti 2024

Výsledky dotačního řízení MČ Praha 7 v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2024 dle usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 č. 0063/24-Z ze dne 24. 6. 2024.

Rada MČ Praha 7 vyhlásila usnesením č. 0179/24-R ze dne 26. 3. 2024 dotační řízení MČ Praha 7 v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2024.

Finanční podpora je poskytována na podporu činnosti realizované nestátními neziskovými organizacemi vykonávajícími veřejně prospěšné činnosti na území MČ Praha 7, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých sportovních organizacích v roce 2024.

Finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu MČ Praha 7 pro rok 2024 na dotační podporu v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2024 činí celkem 3 750 000 Kč. Maximální výše dotace v jednotlivém případě může činit 600 000 Kč.

Žádosti o dotace se podávají v termínu od 6. do 10. 5. 2024. Výsledky dotačního řízení budou zveřejněny na úřední desce ÚMČ Praha 7 a na internetových stránkách MČ Praha 7 zdezde nejpozději do 28. 6. 2024.

Žádosti o dotace se podávají pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického dotačního portálu MČ Praha 7 – Grantys. Žádosti lze v dotačním portálu vytvořit a v rámci přípravy zpracovávat již od doby vyhlášení a zveřejnění programu.

Dotace na podporu sportovní činnosti může být přidělena výhradně žadateli, který splní následující podmínky a kritéria:

  • je nestátní neziskovou organizací vykonávající veřejně prospěšnou činnost na území MČ Praha 7
  • dlouhodobě zajišťuje organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v předmětné nestátní neziskové organizaci
  • jeho členská základna zahrnuje děti a mládež do 18 let s trvalým bydlištěm v Praze 7
  • jeho členská základna zahrnuje minimálně 10 členů z řad dětí a mládeže do 18 let

Podrobné informace k dotačnímu řízení naleznete v dotačních pravidlech níže, která si prosím pozorně prostudujte.

MANUÁL DOTAČNÍHO SYSTÉMU pro žadatele a příjemce dotace
Zásady zpracování osobních údajů

Pravidla pro poskytování programových dotací pro rok 2024
Potvrzení žadatele o podání žádosti – povinná příloha žádosti o dotaci
Evidence skutečných majitelů – návod ke stažení úplného výpisu

Vzor žádosti o poskytnutí programové dotace
Vzor dotační – veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace do 50 tis. Kč
Vzor dotační – veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace od 50 do 250 tis. a nad 250 tis. Kč
Vzor formuláře finančního vypořádání dotace – vyúčtování

Dotační komise – složení

Výsledky dotačního řízení MČ Praha 7 v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2023 dle usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 č. 0063/23-Z ze dne 26. 6. 2023.

Rada MČ Praha 7 vyhlásila usnesením č. 0171/23-R ze dne 21. 3. 2023 (revokovaným usnesením č. 0299/23-R) dotační řízení MČ Praha 7 v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2023.

Finanční podpora je poskytována na podporu činnosti realizované nestátními neziskovými organizacemi vykonávajícími veřejně prospěšné činnosti na území MČ Praha 7, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých sportovních organizacích v roce 2023.

Žádosti o dotace se podávají v termínu od 2. do 5. 5. 2023. 

Žádosti o dotace se podávají pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického dotačního portálu MČ Praha 7 – Grantys.

Podrobné informace k dotačnímu řízení jsou uvedené v Pravidlech.


MANUÁL DOTAČNÍHO SYSTÉMU pro žadatele a příjemce dotace
Zásady zpracování osobních údajů

Pravidla městské části Praha 7 pro poskytování dotací v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2023
Potvrzení žadatele o podání žádosti – povinná příloha žádosti o dotaci
Evidence skutečných majitelů – návod ke stažení úplného výpisu – povinná příloha žádosti o dotaci

Vzorová žádost o dotaci v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2023
Text vzorové dotační – veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace do 50 tis. Kč
Text vzorové dotační – veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč
Vzorový formulář finančního vypořádání dotace – vyúčtování

Prosíme, prostudujte důkladně pravidla pro poskytování programové dotace.
Doporučujeme nenechat podání žádosti o dotaci na poslední chvíli.

Výsledky programového dotačního řízení MČ Praha 7 v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2022 – poskytnutí dotací dle usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 č. 0066/22-Z ze dne 27. 6. 2022.

Rada MČ Praha 7 vyhlásila usnesením č. 0210/22-R ze dne 29. 3. 2022 dotační řízení MČ Praha 7 v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2022.

Finanční podpora je poskytována na podporu činnosti realizované nestátními neziskovými organizacemi vykonávajícími veřejně prospěšné činnosti, působícími na území MČ Praha 7, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých sportovních organizacích v roce 2022.

Žádosti o dotace se podávají v termínu od 9. do 13. 5. 2022. 

Žádosti o dotace se podávají pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického dotačního portálu MČ Praha 7 – Grantys.

Podrobné informace k dotačnímu řízení naleznete v Pravidlech.


MANUÁL DOTAČNÍHO SYSTÉMU pro žadatele a příjemce dotace


Pravidla městské části Praha 7 pro poskytování dotací v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2022

Potvrzení žadatele o podání žádosti – povinná příloha žádosti o dotaci

Evidence skutečných majitelů – návod ke stažení úplného výpisu – povinná příloha žádosti o dotaci

 

Vzorová žádost o dotaci v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2022

Text vzorové dotační – veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace do 50 tis. Kč

Text vzorové dotační – veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč

Vzorový formulář finančního vypořádání dotace – vyúčtování

 

Prosíme, prostudujte důkladně pravidla pro poskytování programové dotace.

Doporučujeme nenechat podání žádosti o dotaci na poslední chvíli.

Výsledky programového dotačního řízení MČ Praha 7 v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2021 – poskytnutí dotací dle usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 č. 0066/21-Z ze dne 28. 6. 2021


Rada MČ Praha 7 vyhlásila usnesením č. 0199/21-R ze dne 30. 3. 2021 dotační řízení MČ Praha 7 v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2021.

Finanční podpora je poskytována na podporu činnosti realizované nestátními neziskovými organizacemi vykonávajícími veřejně prospěšné činnosti, působícími na území MČ Praha 7, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých sportovních organizacích v roce 2021.

Žádosti o dotace se podávají v termínu od 10. do 16. 5. 2021. 

Žádosti o dotace se podávají pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického dotačního portálu MČ Praha 7 – Grantys.

Podrobné informace k dotačnímu řízení naleznete v Pravidlech.


MANUÁL DOTAČNÍHO SYSTÉMU pro žadatele a příjemce dotace


Pravidla městské části Praha 7 pro poskytování dotací v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2021
Potvrzení žadatele o podání žádosti – povinná příloha žádosti o dotaci
Evidence skutečných majitelů – návod ke stažení úplného výpisu


Vzorová žádost o dotaci v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2021
Text vzorové dotační – veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace do 50 tis. Kč
Text vzorové dotační – veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč
Vzorový formulář finančního vypořádání dotace – vyúčtování

 

Prosíme, prostudujte důkladně pravidla pro poskytování programové dotace a manuál dotačního systému.

Doporučujeme nenechat podání žádosti o dotaci na poslední chvíli.

Výsledky programového dotačního řízení MČ Praha 7 v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2020 – poskytnutí dotací dle usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 č. 0051/20-Z ze dne 22.06.2020.


Rada MČ Praha 7 vyhlásila usnesením č. 0204/20-R dne 31. 3. 2020 dotační řízení MČ Praha 7 v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2020.

Finanční podpora je poskytována na podporu činnosti realizované nestátními neziskovými organizacemi vykonávajícími veřejně prospěšné činnosti, působícími na území MČ Praha 7, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých sportovních organizacích v roce 2020.

Žádosti o dotace se podávají v termínu od 11. do 17. 5. 2020. 

Žádosti o dotace se podávají pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického dotačního portálu MČ Praha 7 – Grantys. Žádosti se již nepodávají v listinné podobě.

Podrobné informace k dotačnímu řízení naleznete v Pravidlech.

MANUÁL DOTAČNÍHO SYSTÉMU pro žadatele a příjemce dotace
Pravidla městské části Praha 7 pro poskytování dotací v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2020
Potvrzení žadatele o podání žádosti – povinná příloha žádosti o dotaci


Vzorová žádost o dotaci v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2020
Text vzorové dotační – veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace do 50 tis. Kč
Text vzorové dotační – veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč
Vzorový formulář finančního vypořádání dotace – vyúčtování

Prosíme, prostudujte důkladně pravidla pro poskytování programové dotace a manuál dotačního systému.

Doporučujeme nenechat podání žádosti o dotaci na poslední chvíli.

Výsledky dotačního řízení na podporu sportovní činnosti 2019

Rada MČ Praha 7 vyhlásila usnesením č. 0215/19-R dne 9. 4. 2019 dotační řízení MČ Praha 7 v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2019.

Finanční podpora je poskytována na podporu činnosti realizované nestátními neziskovými organizacemi vykonávajícími veřejně prospěšné činnosti, působícími na území MČ Praha 7, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých sportovních organizacích v roce 2019.

Žádosti o dotace se podávají v termínu od 13. do 17. 5. 2019. 

MANUÁL DOTAČNÍHO SYSTÉMU pro žadatele a příjemce dotace

Podrobné informace k dotačnímu řízení naleznete v Pravidlech.

Pravidla městské části Praha 7 pro poskytování dotací v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2019
Potvrzení o podání žádosti – povinná příloha žádosti o dotaci

Zásady zpracování osobních údajů
Vzorová žádost o dotaci v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2019
Text vzorové dotační – veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace do 50 tis. Kč
Text vzorové dotační – veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč
Vzorový formulář finančního vypořádání dotace – vyúčtování

Prosíme, prostudujte důkladně pravidla pro poskytování programové dotace a manuál dotačního systému.

Doporučujeme nenechat podání žádosti o dotaci na poslední chvíli.

Žádost o dotaci na sportovní činnost 2018

Usnesení Rady MČ Praha 7 č. 0229/18-R na vyhlášení dotačního řízení

Pravidla MČ Praha 7 pro poskytování dotací na sportovní činnost 2018

Položkový rozpočet – povinná příloha žádosti

Evidence členské základny – povinná příloha žádosti

Čestné prohlášení žadatele De minimis – povinná příloha žádosti

Vzorová smlouva o poskytnutí dotace do 50 tis. Kč

Vzorová smlouva o poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč

Finanční vypořádání dotace – formulář pro vyúčtování

 

Termín pro podání žádostí

Žádosti v programovém dotačním řízení MČ Praha 7 pro rok 2018 na podporu sportovní činnosti se podávají od 2. do 11. května 2018.

Žádosti o dotaci podané mimo stanovenou lhůtu budou vyřazeny z řízení o poskytnutí dotace.

K podání žádosti podrobně viz Pravidla.

Výsledky dotačního řízení v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2018

 

Kontaktní osoby pro konzultace:

Odbor kultury a sportu, Bc. Lukáš Fátor, DiS., e-mail: FatorL@praha7.cz, tel. č.: 220 144 013.


 

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kultury a sportu
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Fátor Lukáš, Bc., DiS.

vedoucí odboru
dveře 7.03
tel. +420220144013
gsm. +420732410734
FatorL@Praha7.cz