Usnesení zastupitelstva MČ Praha 7

Návrh na poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu spolku HC Sparta Praha, IČO: 407 64 907, se sídlem Za elektrárnou 419/1, 170 00 Praha 7, Bubeneč

č. 0174/15
Ze dne 9.11.2015

Zastupitelstvo MČ P7
po projednání

 1. Bere na vědomí
  1. Návrh na poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu spolku HC Sparta Praha, IČO: 407 64 907, se sídlem Za elektrárnou 419/1, 170 00 Praha 7, Bubeneč
 2. Schvaluje
  1. poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu ve výši 100.000,- Kč, formou veřejnoprávní smlouvy, spolku HC Sparta Praha, IČO: 407 64 907, se sídlem Za elektrárnou 419/1, 170 00 Praha 7, Bubeneč za účelem podpory vánočních hokejových turnajů mládeže O pohár Miroslava Kuneše a O pohár Jana Gusty Havla, pořádané v termínu 26.-30.12.2015 v Tipsport Areně, Praha 7, hrazeno z rozpočtu ORJ 401 OKS-KS – sport
  2. text smlouvy o poskytnutí dotace mezi městskou částí Praha 7 a spolkem HC Sparta Praha, IČO: 407 64 907, se sídlem Za elektrárnou 419/1, 170 00 Praha 7, Bubeneč viz příloha č. 5
  3. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městskou částí Praha 7 a spolkem HC Sparta Praha, IČO: 407 64 907, se sídlem Za elektrárnou 419/1, 170 00 Praha 7, Bubeneč viz příloha č. 5
 3. Ukládá
  1. Určen: Rada MČ Praha 7
   1.1 Úkol: podepsat smlouvu o poskytnutí dotace mezi městskou částí Praha 7 a spolkem HC Sparta Praha, IČO: 407 64 907 dle článku II. tohoto usnesení
   1.2 Termín: 13.11.2015

  2. Určen: Rada MČ Praha 7
   2.1 Úkol: finančně a organizačně zajistit poskytnutí dotace mezi městskou částí Praha 7 a spolkem HC Sparta Praha, IČO: 407 64 907
   2.2 Termín: 30.11.2015

starosta Městské části Praha 7: Mgr. Jan Čižinský
zástupce starosty Městské části Praha 7: Mgr. Ondřej Mirovský M.EMPřílohy: