O individuální dotaci můžete požádat v případě, že pořádané akce a aktivity nemůžete zajistit financováním z vlastních zdrojů a nepokryjete ani nezbytné náklady. O individuální dotaci můžete požádat i v případě, že jste neuspěli v programovém dotačním řízení MČ Praha 7 nebo jste jej nemohli využít kvůli termínu a organizačnímu zajištění akce. Účel individuální dotace není předepsaný, určujete jej vy jako žadatel/ka. O individuální dotaci lze zažádat operativně, v průběhu celého roku, a informace k jednotlivým oblastem vám podají přímo na daném Odboru.


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kancelář starosty a tajemníka
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Úřední hodiny

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě

Pročtěte si prosím pečlivě Pravidla pro poskytování individuální dotace a věnujte prosím mimořádnou pozornost bodu III. Podání a příjem žádosti – a především tomu, kdo je oprávněným žadatelem. Pečlivě vyplňte žádost a přiložte povinné přílohy. Proces řízení o poskytnutí dotace trvá cca 1-1,5 měsíce od podání žádosti po rozhodnutí Rady MČ Praha 7 či Zastupitelstva MČ Praha 7. Doporučujeme podávat žádosti o individuální dotace v dostatečném předstihu před termínem konání akce.

Formuláře ke stažení