O individuální dotaci můžete požádat v případě, že pořádané akce a aktivity nemůžete zajistit financováním z vlastních zdrojů a nepokryjete ani nezbytné náklady. O individuální dotaci můžete požádat i v případě, že jste neuspěli v programovém dotačním řízení MČ Praha 7 nebo jste jej nemohli využít kvůli termínu a organizačnímu zajištění akce. Účel individuální dotace není předepsaný, určujete jej vy jako žadatel/ka. O individuální dotaci lze zažádat operativně, v průběhu celého roku, a informace k jednotlivým oblastem vám podají přímo na daném Odboru.


 

Žádosti o individuální dotace se podávají na základě usnesení č. 0018/19-R pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického dotačního portálu MČ Praha 7 – Grantys. Žádosti se nepodávají v listinné podobě. Podrobné informace k dotačnímu řízení naleznete v Pravidlech viz níže.

Základní postup při podání žádosti:

1.    Pečlivě si prostudujte Pravidla pro poskytování individuálních dotací
2.    Pokud jste ještě nepracovali s dotačním portálem, prostudujte si pečlivě Manuál dotačního systému
3.    Zaregistrujte se nebo se přihlaste do dotačního portálu a vyplňte žádost o individuální dotaci
4.    Po vyplnění a odeslání žádosti ke schválení, nás obratem informujte e-mailem o podání žádosti
5.    Doporučujeme podávat žádosti o individuální dotace v dostatečném předstihu před termínem konání projektu/akce/činnosti, min. 1-1,5 měsíce předem.

Pravidla pro poskytování individuálních dotací
Manuál dotačního systému pro žadatele a příjemce dotace
Potvrzení žadatele o podání žádosti
Žádost o poskytnutí individuální dotace

Vzorová smlouva o poskytnutí dotace do 50 tis. Kč
Vzorová smlouva o poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč
Zásady zpracování osobních údajů


Přehled poskytnutých individuálních dotací

Podrobný přehled vč. usnesení Rady a Zastupitelstva MČ Praha 7 naleznete v záložkách jednotlivých odborů viz níže.


 

Přehled poskytnutých individuálních dotací

Podrobný přehled vč. usnesení Rady a Zastupitelstva MČ Praha 7 naleznete v záložkách jednotlivých odborů viz níže.

Přehled poskytnutých individuálních dotací

Podrobný přehled vč. usnesení Rady a Zastupitelstva MČ Praha 7 naleznete v záložkách jednotlivých odborů viz níže.

Pročtěte si prosím pečlivě Pravidla pro poskytování individuální dotace a věnujte prosím mimořádnou pozornost bodu III. Podání a příjem žádosti – a především tomu, kdo je oprávněným žadatelem. Pečlivě vyplňte žádost a přiložte povinné přílohy. Proces řízení o poskytnutí dotace trvá cca 1-1,5 měsíce od podání žádosti po rozhodnutí Rady MČ Praha 7 či Zastupitelstva MČ Praha 7. Doporučujeme podávat žádosti o individuální dotace v dostatečném předstihu před termínem konání akce.

Formuláře ke stažení

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kancelář starosty a tajemníka
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání