O individuální dotaci lze zažádat operativně, v průběhu celého roku a informace k jednotlivým oblastem vám rádi podáme na níže uvedených kontaktech.


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kancelář starosty a tajemníka - oddělení integrace cizinců a národnostních menšin
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Úřední hodiny

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě
placeholder

Laskovská Kateřina

vedoucí oddělení
tel. +420220144249
gsm. +420605070056
LaskovskaK@Praha7.cz

Fiala Jaroslav, Bc.

koordinátor protidrogové prevence a prevence kriminality
tel. +420220144240
gsm. +420603553524
FialaJ@Praha7.cz

Taich Tomáš

referent
tel. +420220144190
gsm. +420603372148
TaichT@Praha7.cz

Biňovcová Jindřiška, Mgr.

terénní a koordinační pracovnice
gsm. +420775891234
BinovcovaJ@Praha7.cz