O individuální dotaci lze zažádat operativně, v průběhu celého roku a informace k jednotlivým oblastem vám rádi podáme na níže uvedených kontaktech.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor sociálního začleňování
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Odbor sociálního začleňování

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě

Fiala Jaroslav, Bc.

koordinátor protidrogové prevence a prevence kriminality
dveře č. Dělnická 44
tel. +420220144240
gsm. +420603553524
FialaJ@Praha7.cz
dveře Dělnická 44