Usnesení rady MČ Praha 7

Návrh na poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu spolku Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s., KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA, IČO: 638 29 240

č. 0950/15
Ze dne 20.10.2015

Rada MČ P7
po projednání

 1. Bere na vědomí
  1. Návrh na poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu spolku Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s., KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA, IČO: 638 29 240
 2. Schvaluje
  1. poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu ve výši 10.000,- Kč, formou veřejnoprávní smlouvy, spolku Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s., KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA, IČO: 638 29 240, se sídlem Ječná 1434/11, 120 00 Praha 2, Nové Město, za účelem podpory rekondičního plavání osob s mentálním a kombinovaným postižením v plaveckém bazénu na Výstavišti, Praha 7 ve II. pololetí roku 2015, hrazeno z rozpočtu ORJ 401 OKS-KS – sport
  2. text smlouvy o poskytnutí dotace mezi městskou částí Praha 7 a spolkem Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s., KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA, IČO: 638 29 240, se sídlem Ječná 1434/11, 120 00 Praha 2, Nové Město viz příloha č. 3
  3. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městskou částí Praha 7 a spolkem Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s., KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA, IČO: 638 29 240, se sídlem Ječná 1434/11, 120 00 Praha 2, Nové Město viz příloha č. 3
 3. Ukládá
  1. Určen: STA Čižinský Jan Mgr.
   1.1 Úkol: podepsat smlouvu o poskytnutí dotace dle článku II. tohoto usnesení
   1.2 Termín: 23.10.2015

  2. Určen: VED KS Strnadová Michaela PaedDr.
   2.1 Úkol: organizačně a finančně zajistit poskytnutí dotace v oblasti sportu dle článku II. tohoto usnesení
   2.2 Termín: 30.10.2015

starosta Městské části Praha 7: Mgr. Jan Čižinský
zástupce starosty Městské části Praha 7: Mgr. Ondřej Mirovský M.EM


Přílohy: