Usnesení rady MČ Praha 7

Návrh na poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu Janu Hodačovi za účelem podpory akce Pražská sedmička

č. 0595/16
Ze dne 7.6.2016


Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. Návrh na poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu Janu Hodačovi za účelem podpory akce Pražská sedmička

 2. schvaluje


  1. poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu ve výši 5.000 Kč, formou veřejnoprávní smlouvy, Janu Hodačovi, za účelem podpory akce Pražská sedmička, pořádané 11.06.2016 na území MČ Praha 7, hrazeno z rozpočtu OKS ORJ 421 – sport


  2. text smlouvy o poskytnutí dotace mezi městskou částí Praha 7 a Janem Hodačem viz příloha č. 3


  3. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městskou částí Praha 7 a Janem Hodačem viz příloha č. 3

 3. ukládá


  1. STA Mgr. Jan Čižinský

   >podepsat smlouvu o poskytnutí dotace mezi městskou částí Praha 7 a Janem Hodačem viz příloha č. 3
   Termín: 10.6.2016


  2. VED OKS Bc. Lukáš Fátor

   >organizačně a finančně zajistit poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu Janu Hodačovi za účelem podpory akce Pražská sedmička dle článku II. tohoto usnesení
   Termín: 10.6.2016


Seznam příloh: