Usnesení rady MČ Praha 7

Návrh na poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu Ctiradu Veverkovi, IČO: 101 35 618 za účelem podpory akce Letenské bodlo

č. 0732/16
Ze dne 26.7.2016

Rada městské části Praha 7:

 1. bere na vědomí


  1. Návrh na poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu Ctiradu Veverkovi, IČO: 101 35 618 za účelem podpory akce Letenské bodlo

 2. schvaluje


  1. poskytnutí individuální dotace ve výši 10.000 Kč, formou veřejnoprávní smlouvy, FO Ctirad Veverka, IČO: 101 35 618, se sídlem U studánky 241/29, 170 00 Praha 7 – Bubeneč, za účelem podpory fotbalového turnaje Letenské bodlo, pořádaného v termínu 06.-27.08.2016 v Letenských sadech, Praha 7, hrazeno z rozpočtu ORJ 421 OKS – sport


  2. text smlouvy o poskytnutí dotace mezi městskou částí Praha 7 a FO Ctirad Veverka, IČO: 101 35 618 viz příloha č. 3


  3. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městskou částí Praha 7 a FO Ctirad Veverka, IČO: 101 35 618 viz příloha č. 3

 3. ukládá


  1. STA Mgr. Jan Čižinský

   >podepsat smlouvu o poskytnutí dotace mezi městskou částí Praha 7 a FO Ctirad Veverka, IČO: 101 35 618 viz příloha č. 3
   Termín: 5.8.2016


  2. VED OKS Bc. Lukáš Fátor

   >organizačně a finančně zajistit poskytnutí individuální dotace FO Ctirad Veverka, IČO: 101 35 618, za účelem podpory fotbalového turnaje Letenské bodlo dle článku II. tohoto usnesení
   Termín: 27.8.2016


Seznam příloh: