Usnesení rady MČ Praha 7

Návrh na poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu ústavu Centrum pomoci vojákům v tísni, z.ú., IČO: 041 28 664 za účelem podpory akce ARMY BOXING CUP – Turnaj o armádního šampióna v boxu

č. 0534/16
Ze dne 24.5.2016

Rada městské části Praha 7:

 1. bere na vědomí


  1. Návrh na poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu ústavu Centrum pomoci vojákům v tísni, z.ú., IČO: 041 28 664 za účelem podpory akce ARMY BOXING CUP – Turnaj o armádního šampióna v boxu

 2. schvaluje


  1. poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu ve výši 15.000 Kč, formou veřejnoprávní smlouvy, ústavu Centrum pomoci vojákům v tísni, z.ú., IČO: 041 28 664, se sídlem K novým domkům 103, Lahovice, 159 00 Praha 5, za účelem podpory akce ARMY BOXING CUP – Turnaj o armádního šampióna v boxu, pořádané 28.05.2016 ve sportovní hale Nad Královskou oborou 51, 170 00 Praha 7, hrazeno z rozpočtu OKS ORJ 421 – sport


  2. text smlouvy o poskytnutí dotace mezi městskou částí Praha 7 a ústavem Centrum pomoci vojákům v tísni, z.ú., IČO: 041 28 664, se sídlem K novým domkům 103, Lahovice, 159 00 Praha 5 viz příloha č. 3


  3. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městskou částí Praha 7 a ústavem Centrum pomoci vojákům v tísni, z.ú., IČO: 041 28 664, se sídlem K novým domkům 103, Lahovice, 159 00 Praha 5 viz příloha č. 3

 3. ukládá


  1. STA Mgr. Jan Čižinský

   >podepsat smlouvu o poskytnutí dotace mezi městskou částí Praha 7 a ústavem Centrum pomoci vojákům v tísni, z.ú., IČO: 041 28 664, se sídlem K novým domkům 103, Lahovice, 159 00 Praha 5 viz příloha č. 3
   Termín: 27.5.2016


  2. VED OKS Bc. Lukáš Fátor

   >organizačně a finančně zajistit poskytnutí individuální dotace dle článku II. tohoto usnesení
   Termín: 10.6.2016


Seznam příloh: