Usnesení zastupitelstva MČ Praha 7

Návrh na poskytnutí individuální dotace v oblasti kultury spolku „Společnost GASPARD“, IČO: 693 47 271, se sídlem Kouřimská 12, Kolín I, 280 02 Kolín

č. 0183/15

Ze dne 9.11.2015

Zastupitelstvo MČ P7
po projednání

 1. Bere na vědomí
  1. Návrh na poskytnutí individuální dotace v oblasti kultury spolku „Společnost GASPARD“, IČO: 693 47 271, se sídlem Kouřimská 12, Kolín I, 280 02 Kolín
 2. Schvaluje
  1. poskytnutí individuální dotace v oblasti kultury ve výši 63.450 ,- Kč, formou veřejnoprávní smlouvy, spolku „Společnost GASPARD“, IČO: 693 47 271, se sídlem Kouřimská 12, Kolín I, 280 02 Kolín za účelem podpory akce Lední Letná 2015 pořádané v termínu 28.11.-31.12.2015 v areálu Výstaviště Praha Holešovice, Praha 7, hrazeno z rozpočtu ORJ 601 OKS-KS – kultura
  2. text smlouvy o poskytnutí dotace mezi městskou částí Praha 7 a spolkem „Společnost GASPARD“, IČO: 693 47 271, se sídlem Kouřimská 12, Kolín I, 280 02 Kolín viz příloha č. 4
  3. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městskou částí Praha 7 a spolkem „Společnost GASPARD“, IČO: 693 47 271, se sídlem Kouřimská 12, Kolín I, 280 02 Kolín viz příloha č. 4
 3. Ukládá
  1. Určen: Rada MČ Praha 7
   1.1 Úkol: podepsat smlouvu o poskytnutí dotace mezi městskou částí Praha 7 a spolkem „Společnost GASPARD“, IČO: 693 47 271, se sídlem Kouřimská 12, Kolín I, 280 02 Kolín viz příloha č. 4
   1.2 Termín: 20.11.2015

  2. Určen: Rada MČ Praha 7
   2.1 Úkol: organizačně a finančně zajistit poskytnutí individuální dotace v oblasti kultury ve výši 63.450 ,- Kč, formou veřejnoprávní smlouvy, spolku „Společnost GASPARD“, IČO: 693 47 271 dle článku II. tohoto usnesení
   2.2 Termín: 04.12.2015

starosta Městské části Praha 7: Mgr. Jan Čižinský
zástupce starosty Městské části Praha 7: Mgr. Ondřej Mirovský M.EM


Přílohy: