Usnesení rady MČ Praha 7

Návrh na poskytnutí individuální dotace v oblasti kultury spolku Afroportál, o. s., IČO: 226 90 221, se sídlem Wuchterlova 1607/12, 160 00 Praha 6

č. 0523/16
Ze dne 24.5.2016


Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí

  1. Návrh na poskytnutí individuální dotace v oblasti kultury spolku Afroportál, o. s., IČO: 226 90 221, se sídlem Wuchterlova 1607/12, 160 00 Praha 6

 2. schvaluje

  1. poskytnutí individuální dotace v oblasti kultury ve výši 7.000,- Kč, formou veřejnoprávní smlouvy, spolku Afroportál, o. s., IČO: 226 90 221, se sídlem Wuchterlova 1607/12, 160 00 Praha 6, za účelem podpory akce Workshop hry na africké bubny francouzským perkusistou Louisem Césarem Ewandem + rytmická dílna pro děti, v termínu 10.-12.6.2016 ve Fakultní základní škole PedF UK, Umělecká 850/8, 170 00 Praha 7, hrazeno z rozpočtu ORJ 621 OKS – kultura


  2. text smlouvy o poskytnutí dotace mezi městskou částí Praha 7 a spolkem Afroportál, o. s., IČO: 226 90 221, se sídlem Wuchterlova 1607/12, 160 00 Praha 6 viz příloha č. 3


  3. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městskou částí Praha 7 a spolkem Afroportál, o. s., IČO: 226 90 221, se sídlem Wuchterlova 1607/12, 160 00 Praha 6 viz příloha č. 3

   schvaluje 
 3. ukládá

  1. STA Mgr. Jan Čižinský

   >podepsat smlouvu o poskytnutí dotace dle článku II. tohoto usnesení
   Termín: 10.6.2016 Kontrolní termín: 10.6.2016


  2. VED OKS Bc. Lukáš Fátor

   organizačně a finančně zajistit poskytnutí dotace v oblasti kultury dle článku II. tohoto usnesení
   Termín: 10.6.2016


Seznam příloh: