O individuální dotaci můžete požádat v případě, že pořádané akce a aktivity nemůžete zajistit financováním z vlastních zdrojů a nepokryjete ani nezbytné náklady. O individuální dotaci můžete požádat i v případě, že jste neuspěli v programovém dotačním řízení MČ Praha 7 nebo jste jej nemohli využít kvůli termínu a organizačnímu zajištění akce. Účel individuální dotace není předepsaný, určujete jej vy jako žadatel/ka. O individuální dotaci lze zažádat operativně, v průběhu celého roku, a informace k jednotlivým oblastem vám podají přímo na daném Odboru.


O individuální dotaci lze požádat pouze v rámci daného kalendářního roku. 

Žádosti o individuální dotace se podávají na základě usnesení č. 0018/19-R pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického dotačního portálu MČ Praha 7 – Grantys. Žádosti se nepodávají v listinné podobě. Podrobné informace k dotačnímu řízení naleznete v Pravidlech viz níže.

Základní postup při podání žádosti:

1.    Prostudujte si pečlivě Pravidla pro poskytování individuálních dotací.
2.    Prostudujte si pečlivě vzorové smlouvy, především ustanovení článku 5 Závazky příjemce.
3.    Pokud jste ještě nepracovali s dotačním portálem, prostudujte si pečlivě Manuál dotačního systému.
4.    Zaregistrujte se nebo se přihlaste do dotačního portálu a vyplňte žádost o individuální dotaci.
5.    Doporučujeme podávat žádosti o individuální dotace v dostatečném předstihu před termínem konání projektu/akce/činnosti, min. 1–1,5 měsíce předem. 

MANUÁL DOTAČNÍHO SYSTÉMU pro žadatele a příjemce dotace
Zásady zpracování osobních údajů

Pravidla pro poskytování individuálních dotací
Potvrzení žadatele o podání žádosti – povinná příloha žádosti o dotaci
Evidence skutečných majitelů – návod ke stažení úplného výpisu

Žádost o poskytnutí individuální dotace
Vzorová smlouva o poskytnutí dotace do 50 tis. Kč
Vzorová smlouva o poskytnutí dotace od 50 do 250 a nad 250 tis. Kč
Vzorový formulář finančního vypořádání dotace – vyúčtování

Přehled poskytnutých individuálních dotací MČ P7 v roce 2024

Podrobný přehled vč. usnesení Rady a Zastupitelstva MČ Praha 7 naleznete v záložkách jednotlivých odborů viz níže.

Přehled poskytnutých individuálních dotací MČ P7 v roce 2023

Podrobný přehled vč. usnesení Rady a Zastupitelstva MČ Praha 7 naleznete v záložkách jednotlivých odborů viz níže.

Přehled poskytnutých individuálních dotací

Podrobný přehled vč. usnesení Rady a Zastupitelstva MČ Praha 7 naleznete v záložkách jednotlivých odborů viz níže.

Přehled poskytnutých individuálních dotací

Podrobný přehled vč. usnesení Rady a Zastupitelstva MČ Praha 7 naleznete v záložkách jednotlivých odborů.

Přehled poskytnutých individuálních dotací

Podrobný přehled vč. usnesení Rady a Zastupitelstva MČ Praha 7 naleznete v záložkách jednotlivých odborů.

Přehled poskytnutých individuálních dotací

Podrobný přehled vč. usnesení Rady a Zastupitelstva MČ Praha 7 naleznete v záložkách jednotlivých odborů.

Pročtěte si prosím pečlivě Pravidla pro poskytování individuální dotace a věnujte prosím mimořádnou pozornost bodu III. Podání a příjem žádosti – a především tomu, kdo je oprávněným žadatelem. Pečlivě vyplňte žádost a přiložte povinné přílohy. Proces řízení o poskytnutí dotace trvá cca 1–1,5 měsíce od podání žádosti po rozhodnutí Rady MČ Praha 7 či Zastupitelstva MČ Praha 7. Doporučujeme podávat žádosti o individuální dotace v dostatečném předstihu před termínem konání akce.

Formuláře ke stažení

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kancelář starosty a tajemníka
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání