Jestliže chcete na vozovce nebo na chodníku umístit reklamu, musíte mít povolení Odboru dopravy a souhlas správce komunikací (tedy TSK – Technické správy komunikací). o stavebník nebo jím pověřená osoba podat žádost o stanovisko k územnímu nebo stavebnímu řízení.

Upozorňujeme, že dne 1. 10. 2021 vešlo v platnost nařízení hlavního města Prahy, které mění pravidla umísťování venkovní reklamy. Více informací naleznete ZDE.


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy - oddělení silničního správního úřadu
U Průhonu 1338/38
Praha 7

placeholder

Fialová Zdeňka

vedoucí oddělení
dveře 4.14
tel. +420220144027
gsm. +420732867247
FialovaZ@Praha7.cz

Žádost bude vyřízena do 30 dnů od podání, složitější případy do 60 dnů. Za stanovisko Odboru dopravy neplatíte žádný správní poplatek. V případě zvláštního užívání komunikace je správní poplatek dle délky akce: do 10 dnů 100 Kč, do 6 měsíců 500 Kč, do 12 měsíců 1000 Kč.

Jak

Co je třeba přiložit k žádosti

  • kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu
  • projektovou dokumentaci
  • okótovaný plán umístění reklamy
  • fotomontáž
  • plnou moc od majitele nemovitosti
  • výpis z katastru nemovitostí

Pro zvláštní užívání komunikace

Pravidla pro umísťování zařízení a staveb reklamní a informační povahy

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

Reklamní stojka

Reklamní akce