V zónách nové generace (od února 2018) už nepotřebujete parkovací kartu nebo lístek za sklo. Zaplatíte si pouze elektronické parkovací oprávnění na espézetku nebo se jako návštěvník zaregistrujete přes parkovací automat na ulici či virtuální parkovací hodiny. Kontrolu provádějí monitorovací vozy se zabudovaným kamerovým systémem. Na celém území MČ Praha 7 jsou vyznačené zóny placeného stání, z čehož plyne, že se zde nenacházejí komunikace, na nichž by bylo umožněno celodenní/celotýdenní či celoroční bezplatné parkování.


Modrá zóna

Umožňuje parkování vozidlům fyzických nebo právnických osob s trvalým pobytem nebo sídlem v dané oblasti, nebo kteří vlastní v dané oblasti nemovitost, a to za předpokladu, že si zakoupí elektronické parkovací oprávnění na espézetku.

Dále zde mohou parkovat návštěvníci, kteří si předplatí parkovací oprávnění (max. 3 hodiny) přes virtální parkovací hodiny na stránce parkujvklidu.cz.

V době od 6:00 do 8:00 je v těchto zónách umožněno stání pro všechny bez omezení (pro potřeby zásobování apod.).

Oranžová zóna

Umožňuje od pondělí do pátku v době od 08:00 do 18:00 hod. krátkodobé parkování vozidlům návštěvníků po zaplacení parkovného po dobu max. 2 hodiny. Mimo uvedený čas není parkování regulováno a lze je bez omezení využívat.

Smíšená zóna

Umožňuje parkování vozidlům fyzických nebo právnických osob s trvalým pobytem nebo sídlem v dané oblasti, nebo kteří vlastní v dané oblasti nemovitost, a to za předpokladu, že se prokáží platnou parkovací kartou.

V době od 6:00 do 8:00 je v těchto zónách umožněno stání pro všechny bez omezení (pro potřeby zásobování apod.).

Současně od pondělí do pátku v době od 08:00 do 18:00 hod. umožňuje krátkodobé nebo střednědobé parkování vozidlům návštěvníků po dobu max. 2 nebo 6 hodin (podle dodatkové tabulky), a to za předpokladu, že se prokáží platným parkovacím lístkem.

POZOR: Mimo uvedený čas funguje zóna jako modrá!

Zelená zóna

Umožňuje od pondělí do pátku v době od 08:00 do 18:00 hod. střednědobé parkování vozidlům návštěvníků po dobu max. 6 hodin, a to za předpokladu, že se prokáží platným parkovacím lístkem. Mimo uvedený čas není parkování regulováno a lze je bez omezení využívat.