Na celém území Městské části Praha 7 jsou vyznačené zóny placeného stání, z čehož plyne, že se zde nenacházejí komunikace, na nichž by bylo umožněno celotýdenní bezplatné parkování.


 

Modrá zóna

Obrázek bez popiskuUmožňuje parkování vozidlům fyzických nebo právnických osob s trvalým pobytem nebo sídlem v dané oblasti, nebo kteří vlastní v dané oblasti nemovitost, a to za předpokladu, že se prokáží platnou parkovací kartou.

Dále zde mohou parkovat návštěvníci, kteří použijí dvouhodinovou (120,- Kč) nebo desetihodinovou (400,- Kč v době 08:00-18:00 hod.) stírací parkovací kartu (k dostání na ÚMČ Praha 7).

V době od 6:00 do 8:00 je v těchto zónách umožněno stání pro všechny bez omezení (pro potřeby zásobování apod.).

 

 

Oranžová zóna

Obrázek bez popiskuUmožňuje od pondělí do pátku v době od 08:00 do 18:00 hod. krátkodobé parkování vozidlům návštěvníků po dobu max. 2 hodiny, a to za předpokladu, že se prokáží platným parkovacím lístkem. Mimo uvedený čas není parkování regulováno a lze je bez omezení využívat.

 

 

 

 

 

Zelená zóna

Obrázek bez popiskuUmožňuje od pondělí do pátku v době od 08:00 do 18:00 hod. střednědobé parkování vozidlům návštěvníků po dobu max. 6 hodin, a to za předpokladu, že se prokáží platným parkovacím lístkem. Mimo uvedený čas není parkování regulováno a lze je bez omezení využívat.

 

 

 

 

 

Smíšená zóna
Obrázek bez popisku

Umožňuje parkování vozidlům fyzických nebo právnických osob s trvalým pobytem nebo sídlem v dané oblasti, nebo kteří vlastní v dané oblasti nemovitost, a to za předpokladu, že se prokáží platnou parkovací kartou.

 

V době od 6:00 do 8:00 je v těchto zónách umožněno stání pro všechny bez omezení (pro potřeby zásobování apod.).

Současně od pondělí do pátku v době od 08:00 do 18:00 hod. umožňuje krátkodobé nebo střednědobé parkování vozidlům návštěvníků po dobu max. 2 nebo 6 hodin (podle dodatkové tabulky), a to za předpokladu, že se prokáží platným parkovacím lístkem.

POZOR:Mimo uvedený čas funguje zóna jako modrá !!!

Dále zde mohou parkovat návštěvníci, kteří použijí dvouhodinovou (120,- Kč) nebo desetihodinovou (400,- Kč v době 08:00-18:00 hod.) stírací parkovací kartu (k dostání na ÚMČ Praha 7).