O občanský průkaz musíte požádat osobně. Předem nevyplňujete žádný formulář, pouze si přinesete uvedené doklady. Na místě vás úředník vyfotografuje a vytiskne žádost s potřebnými údaji. Podpisem potvrdíte jejich správnost a úplnost. Standardně se vydávají občanské průkazy se strojově čitelnými údaji v podobě malé karty.


Kde

Co je potřeba rozhodnout při podání

Typ průkazu

Můžete si zvolit, zda požádáte o vydání občanského průkazu s kontaktním elektronickým čipem, nebo bez čipu. Za průkaz s čipem se platí správní poplatek 500 Kč. Další informace k využití čipu naleznete na stránce ministerstva vnitra: poučení pro držitele občanského průkazu.

Zápis volitelných údajů

1. Titul

Na vaši žádost lze do občanského průkazu zapsat označení absolventa vyšší odborné školy, akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa vysoké školy, označení „docent“, „profesor“ nebo vědeckou hodnost. Žádáte-li o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které jste doposud neměl/a zapsané v občanském průkazu, musíte předložit doklad o jejich získání. V případě, že jste získal/a vzdělání a titul nebo vědeckou hodnost v zahraničí, musíte předložit doklad o uznání vysokoškolského vzdělání a příslušného titulu (tento doklad vydává česká veřejná vysoká škola, která uskutečňuje obsahově obdobný studijní program).

2. Rodinný stav, registrované partnerství

Pokud si nepřejete, údaje o rodinném stavu nebo registrovaném partnerství se do průkazu nezapíše.

 

 

Možnost vyzvednutí průkazu u jiného úřadu

Občanský průkaz si můžete převzít i u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, pokud to uvedete v žádosti. Poplatek za to je 100 Kč.

Žádost v zastoupení

Ve výjimečných případech lze požádat o občanský průkaz v zastoupení jinou osobou nebo elektronicky; viz odkaz pod „Další akce“ níže.

Lhůta pro vyřízení

Občanský průkaz se vyhotoví do 30 dnů od podání žádosti.

Doba platnosti občanského průkazu

  • občanům ve věku od 15 do 70 let je průkaz vydáván s dobou platnosti 10 let
  • občanům starším 70 let je průkaz vydáván s dobou platnosti 35 let

Převzetí průkazu

Občanský průkaz musíte převzít osobně a opět přitom prokázat totožnost (předložit např. dosavadní občanský průkaz, pokud je platný, nebo rodný list, cestovní pas, řidičský průkaz). Při převzetí občanského průkazu zadáte bezpečnostní osobní kód (4–10 číslic), který slouží k ověření vaší identity při komunikaci s informačními systémy veřejné správy.

Občan je po převzetí povinen chránit svůj občanský průkaz: Poučení pro držitele občanského průkazu