Za určitých okolností lze urychleně vydat občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc. I ten lze použít k cestování do států Evropské unie.


Kde

Úřední hodiny – Oddělení dokladů a evidence obyvatel, U Průhonu 1338/38

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 12.00
13.00 – 14.00

Poslední příjem žádostí pro odbavení je půl hodiny před koncem úředních hodin.

Co

Při žádosti o vydání krátkodobého občanského průkazu se zároveň žádá o vydání standardního občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, a to v následujících situacích:

  • Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu
  • Zrušení místa trvalého pobytu
  • Občanský průkaz kvůli účasti ve volbách

Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů se vydává ve lhůtě 15 dnů.

Jak

Co je potřeba předložit

  • vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu
  • zákonem požadované doklady ve stejném rozsahu jako při žádosti o standardní průkaz se strojově čitelnými údaji (v závislosti na vaší situaci)
  • dvě průkazové fotografie, které musí mít tyto náležitosti: hladký povrch, černobílé nebo barevné provedení, obdélníkový tvar o rozměrech 35 mm × 45 mm s rovnými nebo zaoblenými rohy s poloměrem r = 3 mm +/− 0,5 mm, o tloušťce od 0,13 mm do 0,27 mm. Fotografie zobrazuje hlavu a horní část ramen, a to v předním čelném pohledu. Pohled směřuje do objektivu. Snímek odpovídá podobě fotografovaného v době podání žádosti. Pohled přes rameno, pootočená nebo nakloněná hlava nejsou přípustné. Fotografovaný musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči otevřené, nepřekryté vlasy. Brýle nesmí zakrývat oči a vytvářet odlesky. Pokrývka hlavy z náboženských nebo zdravotních důvodů nesmí na obličeji vytvářet stíny. Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm. Výška obličejové části hlavy, která je tvořena vzdáleností od očí k bradě, je minimálně 13 mm. Pozadí je bílé až světlemodré, popřípadě světlešedé, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev. Fotografie je bez odlesků, které by skryly nebo výrazně změnily charakteristické identifikační znaky, jimiž jsou zejména tvar a umístění obočí, očí, nosu, úst, brady a celkový tvar obličeje. Nelze provádět retuše ani jiné úpravy negativu či pozitivu fotografie, popřípadě digitální fotografie, ani jejího tisku.

Velmi specifické případy, kdy se vydávají krátkodobé občanské průkazy

Bezprostředně po nabytí státního občanství udělením lze vydat občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 3 měsíce:

  • První občanský průkaz po získání občanství
  • Krátkodobé občanské průkazy bez strojově čitelných údajů se vydávají i v případě, že nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, protože došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím jejich výrobu nebo ke katastrofě či jiné mimořádné události. Takové průkazy mají dobu platnosti 6 měsíců.