Pokud se rozhodnete opravovat majetek, který máte v nájmu, je nutné k opravě přistupovat zodpovědně, s rozvahou a v co největší míře zachovat stávající materiály a řemeslné detaily, které v dnešní době rychle mizí. Často se jedná o prvky související s dobou vzniku, které jsou cenné, i když ne na první pohled rozpoznatelné. Ve výsledku však zvyšují celkovou hodnotu pronajatého majetku i přes možné navýšení počátečních nákladů na repase, repliky atd. Proto jsme pro naše nájemce připravili jednoduchou příručku Manuál pro opravy obecních bytů, který můžete využít i při opravách nebytových prostor. Dále je zde k dispozici Metodická příručka k opravám oken, dveří a dalších prosklených konstrukcí. V případě nebytových prostor, které umožňují umístění reklamy, prosím respektujte Pravidla pro umísťování zařízení a staveb reklamní a informační povahy na území městské části Praha 7.


Komplexní servis spojený se správou, provozem a údržbou domů, bytů i nebytových prostor, které jsou svěřené MČ Praha 7, zajišťuje správní firma 7U s.r.o. V technické správě je obsažena kompletní péče o objekty, zajišťování všech revizí daných zákonem i okamžité odstranění veškerých poruch havarijní službou. V ekonomické oblasti je hlavní činností předpis nájemného pro nájemníky, inkaso plateb a roční vyúčtování služeb.

Komunardů 46, předpis nájmu 778 051 077, technické oddělení 774 644 447, sprava@7usro.cz, www.7usro.cz, rozdělení techniků podle adres www.7usro.cz/spravovane-bytove-domy/.


Z důvodu zkvalitňování služeb byla zřízena nová e-mailová schránka stiznosti@7usro.cz, prostřednictvím které můžete psát svoje podněty a stížnosti, zejména v případě, kdy nejste spokojeni s chováním zaměstnanců správní firmy nebo s vyřízením Vaší záležitosti. Do předmětu zprávy, prosím, nezapomínejte uvádět číslo Vaší jednotky a adresu domu, aby správní firma byla schopna Váš požadavek kvalifikovaně vyřešit.“

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor majetku
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Zemanová Iva

vedoucí oddělení
dveře 4.08
tel. +420220144081
gsm. +420771121267
ZemanovaI@Praha7.cz