Jako nájemce (či nájemník) máte podle Ustanovení pro dobu před skončením nájmu povinnost nejpozději 3 měsíce před uplynutím sjednané doby nájmu písemně oznámit pronajímateli, zda máte zájem o uzavření další nájemní smlouvy. Toto oznámení probíhá formou vyplněné a podané Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy bytu ve správě MČ Prahy 7 na podatelnu Úřadu Městské část Praha 7. V případě jakýchkoliv nejasností se obracejte na Kontaktní místo pro bydlení


Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Zadáková Kateřina

navigátor Kontaktního místa pro bydlení
dveře 2.11
tel. +420220144159
gsm. +420778966213
ZadakovaK@Praha7.cz

Smereka Maryna

referentka
dveře 2.11
gsm. +420603466352
SmerekaM@Praha7.cz

Co mám dělat, když se blíží konec nájemní smlouvy

V dostatečném, nejméně tříměsíčním předstihu podejte Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na podatelně ve vestibulu radnice. Pracovníky Kontaktního místa pro bydlení informujte o aktuálních změnách Vaší životní situace (finanční, zdravotní či rodinné situace). Na Kontaktní místo pro bydlení se také můžete obrátit v případě, kdy si nevíte s vyplněním Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy rady. V případě prodloužení nájemní smlouvy se nájemní smlouva podepisuje na Odboru majetku, oddělení pronájmů, který vás vyzve k podpisu.

Na jak dlouho se uzavírají nájemní smlouvy

O prodloužení nájemní smlouvy a o době na kterou bude nájemní smlouva prodloužena, rozhoduje Bytová komise RMČ P7 na základě Principů posuzování žádostí o byt podporovaného bydlení, Principy posuzování žádostí o tzv. služební byt či Principy pro posuzování žádostí o bydlení v bytech zvláštního určení v Praze 7. V případě, že již nesplňujete pravidla pro byt podporovaného bydlení, služební byt či byt zvláštního určení je možné, že dojde k navýšení sazby či k ukončení nájemní smlouvy. 

V případě předčasného ukončení nájemní smlouvy ze strany nájemníka je nutné vyplnit Formulář žádosti o ukončení užívací smlouvy dohodou a řídit se Pravidly ukončování užívacích smluv dohodou na nemovitosti svěřené MČ Praha 7.

FORMULÁŘE

Vzor dodatku k nájemní smlouvě MČ Praha 7 I.
Vzor dodatku k nájemní smlouvě MČ Praha 7 II.
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy bytu ve správě MČ Prahy 7
Pravidla ukončování užívacích smluv dohodou na nemovitosti svěřené MČ Praha 7
Formulář žádosti o ukončení užívací smlouvy dohodou
Principy posuzování žádostí o byt podporovaného bydlení MČ Prahy 7
Principy pro posuzování žádostí o bydlení v bytech zvláštního určení v Praze 7
Principy posuzování žádostí o tzv. služební byt