Praha 7 dala již v květnu jistotu nájemcům obecních nebytových prostor, jejichž činnost omezila vládní opatření, že jim bude odpuštěno nájemné až do výše 80 %. Ministerstvo průmyslu a obchodu nyní zveřejnilo výzvu k programu COVID – Nájemné. V rámci této výzvy stát uhradí organizacím, kterým omezil během pandemie provoz, 50 % nájemného za měsíce duben – červen 2020. Podmínkou k čerpání této pomoci je poskytnutí slevy pronajímatelem alespoň ve výši 30 %. Praha 7 proto spouští první etapu podpory podnikatelů, spolků a kulturních institucí, která spočívá ve státem požadované třicetiprocentní slevě na nájemném.

„Slíbili jsme našim nájemcům nebytových prostor, které v uplynulých měsících tvrdě zasáhla vládní omezení, slevu na nájemném ve výši 80 %. Je však nutné, aby veškerá tíha pomoci nedopadla na solidární obce a městské části. Aktuálně je třeba, aby se všichni, kterým vláda omezila činnost, přihlásili o pomoc státu. Městská část jim potvrdí slevu na nájemném 30 %, která umožní dotaci čerpat. Jakmile bude státní dotační program uzavřen, připravíme druhou etapu pomoci, kdy slevu z nájemného ve výši 80 % dostanou všichni naši dotčení nájemci v souladu s usnesením zastupitelstva, včetně těch, kterým nebude státní dotace udělena,“ uvedl místostarosta Prahy 7 Kamil Vavřinec Mareš.

Praha 7 deklarovala odpuštění nájmu ve výši 80 % za období březen – září 2020. Do 2. etapy pomoci nájemníkům nebytových prostor tak městská část zahrne také měsíce, na které vládní dotační program již nepamatuje.

Žádosti o dotaci z programu COVID – Nájemné je možné podávat do 30. 9. 2020. Žádat mohou nájemci v obecních i soukromých nájmech, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům. Hlavní podmínkou je poskytnutí slevy pronajímatelem alespoň ve výši 30 %. Mezi další důležité podmínky dotačního programu je uhrazení 50 % nájemného za duben-červen 2020. Sleva se netýká úhrady služeb spojených s užíváním předmětu nájmu. Veškeré náležité informace naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Praha 7 bude nájemce, kteří předběžně splňují podmínky pro přihlášení do programu, oslovovat prostřednictvím dopisů s konkrétními instrukcemi.

S dotazy či připomínkami se v případě potřeby můžete obracet na Oddělení pronájmů Odboru majetku, tel.: 734 680 241, covid.najem@praha7.cz. Na tuto adresu je již možné také zasílat žádost o potvrzení poskytnuté slevy 30 % ze strany pronajímatele, kterou žadatelům vygeneruje systém Ministerstva průmyslu a obchodu.