Upozorňujeme, že z důvodů stěhování oddělení přestupků Odboru správních agend na novou adresu U Průhonu 11, bude  do  4. 5.  oddělení fungovat v omezeném provozu. V nezbytně nutných případech je možno kontaktovat vedoucí oddělení Olgu Kejhovou na tel. č. 778 110 015. Děkujeme za pochopení.