Vláda schválila, že se od pondělí 3. května mohou vrátit do škol žáci druhých stupňů ZŠ v Praze, Královéhradeckém, Karlovarském, Plzeňském, Středočeském, Libereckém a Pardubickém kraji. Ve stejných krajích také budou moci od pondělí chodit do školek všechny děti.

Žáci na základních školách budou nadále nosit roušky, budou také pravidelně testováni neinvazivními antigenními testy (1. stupně jednou týdně, 2. stupně dvakrát týdně). Druhé stupně se budou učit jako nyní žáci prvního stupně v rotační výuce.

Do školek budou všechny děti chodit bez testů i bez roušek.

MČ Praha 7 jako zřizovatel základních a mateřských škol je všem ředitelům maximálně nápomocná. Snažíme se dělat vše pro to, abychom školám pomohli se v extrémně krátkém čase na návrat dětí připravit. Hlavním úskalím je sehnat dostatek testů pro všechny žáky, kteří budou do školy docházet. Vláda navzdory svým nařízením žádné další testy nad rámec tenčících se zásob pro první stupně a zbylých nevyužitých testů pro školky nedodala.

Praha 7 nadále pokračuje v pilotním testování metodou PCR poolingu na ZŠ Fr. Plamínkové. Souběžně s tím prověřujeme další možnosti, jak PCR testy zavést na všech našich školách. Zároveň ve spolupráci s magistrátem i dalšími městskými částmi vyvíjíme tlak na ministerstvo, aby při použití PCR testů umožnilo návrat všech dětí do škol a aby tento spolehlivý a šetrný způsobe testování začal stát proplácet.

Základní školy

  • Do základních škol se kromě prvního stupně a přípravných tříd vrací také žáci druhého stupně.
  • Výuka na obou stupních bude rotační, třídy se budou střídat v režimu: týden ve škole, týden doma na distanční výuce.
  • Pro žáky bude ve škole povinné nošení chirurgických roušek (nebo ochrany úst a nosu s odpovídající certifikací).

Mateřské školy

  • Do MŠ se vrátí všechny děti.
  • Děti v mateřských školách nebudou muset nosit roušky.
  • Děti v mateřských školách nebudou muset být testovány.

 

Ve školách i školkách budou udržovány homogenní kolektivy, které se budou pokud možno co nejméně vzájemně potkávat, třídy budou pravidelně větrány a dezinfikovány, zajištěn je dostatek prostředků na časté mytí rukou, doporučeny jsou aktivity mimo školní budovu.

Testování

  • V základních školách je přítomnost žáků z rozhodnutí vlády podmíněna negativním testem na covid-19 provedeným ve škole.
  • První stupně se budou testovat antigenními testy jednou týdně (v pondělí), druhé stupně pak dvakrát týdně (v pondělí a ve čtvrtek).
  • Postupu testování ve školách se připravuje v souladu s metodikami a pokyny MŠMT. Podrobnosti ZDE.
  • O konkrétním průběhu testování a dalších organizačních opatřeních vás bude informovat vaše škola.

 

Fungování všech nastavených pravidel budeme společně se školami a školkami dále vyhodnocovat a v případě potřeby upravovat.  Podrobné informace a instrukce vám poskytnou vaše školy či školky.

Prosíme rodiče, aby dodržovali a respektovali přijatá opatření a pravidla. Děláme vše pro to, aby se v maximální možné míře předešlo riziku šíření nákazy.

Děkujeme vám za vstřícnost a ohleduplnost v zájmu zachování zdraví dětí i zaměstnanců škol a školek.