Městská část Praha 7 ve spolupráci s hl. m. Prahou spouští v ZŠ Fr. Plamínkové pilotní testování metodou PCR poolingu. Systém průkazných a spolehlivých PCR testů nabízí možnost návratu všech dětí do škol při testování bezpečnou a šetrnou formou, cenově srovnatelnou se současnými antigenními testy.

 „Každý zodpovědný politik hledá způsob, jak bezpečně vrátit všechny děti do škol. Rád bych poděkoval předsedkyni magistrátního Výboru pro výchovu a vzdělávání paní Marianě Čapkové, která pomohla testování domluvit, díky patří i Praze 9 a jejímu starostovi Tomáši Portlíkovi za společný postup při apelech na vládu a v neposlední řadě paní radní Prahy 7 Haně Šiškové, která vše za naši městskou část organizuje a dělá maximum pro to, aby děti mohly opět bez rizika trávit čas se svými učiteli a spolužáky,“ řekl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Vláda zvolila pro návrat dětí do škol velice polovičaté řešení, kdy se vrací pouze část dětí, a to ještě rotačním způsobem, za použití méně spolehlivého antigenního testování. MČ Praha 7 se proto zapojila do pilotního projektu hl. m. Prahy, jehož cílem je vyzkoušet v několika školách metodu testování formou PCR poolingu. V Praze 7 se tohoto pilotu zúčastní ZŠ Fr. Plamínkové.

„Velice oceňujeme odvahu a odhodlání ředitelů a pedagogů našich škol zkoušet nové postupy, které by urychlily návrat dětí k normálnímu vyučování. Chtěla bych moc poděkovat panu řediteli Andrlemu a učitelům ze ZŠ Fr. Plamínkové za otevřenost, se kterou naskočili do pilotního testování metodou PCR poolingu. Rotační výuka s antigenními testy by měla být pouze přechodem k dlouhodobě udržitelnému systému, který umožní co nejvíce dětem bezpečně chodit do školy. Budeme rádi, když postup, který nyní zkoušíme, pomůže ukázat tu správnou cestu,“ uvedla radní Prahy 7 pro oblast školství a vzdělávání Hana Šišková.

Metoda PCR poolingu umožňuje děti ve školách testovat šetrnou a vysoce spolehlivou metodou, kdy se vyhodnocují testy více žáků najednou, teprve pokud je mezi nimi pozitivní vzorek, prověří se každý zvlášť. Tento systém testování stačí realizovat jednou týdně a navíc snižuje cenu PCR testů na úroveň srovnatelnou s méně kvalitními antigenními testy, které zatěžují děti i školy dvakrát do týdne. Systém PCR poolingu by tak při srovnatelných nákladech mohl díky své vysoké spolehlivosti umožnit okamžité otevření škol pro všechny bez rotací.

PCR pooling testování se bude zkoušet na několika veřejných i soukromých školách v Praze. V sedmé městské části pilotní projekt probíhá ve spolupráci s MHMP a vývojovou firmou CorLab, která plně financuje testy i laboratorní vyhodnocení. Stát na tuto formu testování nijak nepřispívá. Ve spolupráci s odborníky z Přírodovědecké fakulty UK proběhne detailní vyhodnocení dat, která budou sloužit ke vzniku studie o efektivitě PCR pooling testování a přenosu nákazy ve školách.