Počet dětí, které se díky Vašim štědrým příspěvkům mohou stravovat se svými spolužáky, každým rokem roste. Před začátkem nového školního roku je však Obědové konto téměř vyčerpáno. Budeme vděční za Vaši pomoc.

Obědové konto Prahy 7 je veřejná sbírka, jejíž výnos pomáhá rodičům dětí překlenout ekonomicky tíživou situaci. Pomoc je určena pro rodiny, které se ocitly v sociální tísni. Ve školním roce 2016/2017 byly obědy hrazeny 43 dětem ze sedmi základních a mateřských škol. Finanční prostředky z obědového konta jsou školám vypláceny zpětně, na základě reálně vydaných obědů.

Připojte se k této již tradiční charitativní akci a přispějte dětem na pravidelnou stravu. I drobný obnos může hodně změnit.

Děkujeme za Vaši podporu.

Sbírka je realizována formou transparentního účtu u České spořitelny, č. ú. 2003844339/0800.