Praha 7 nabízí k pronájmu několik volných nebytových prostor.  V nabídce jsou prostory k podnikání, sklady i garáže. Zájemci se mohou přihlašovat do výběrového řízení do termínu otevírání obálek, který připadá na 15. 6. 2022 v 9:15. Přihlášku je možné odevzdat ještě téhož dne do 9:00. 

 

V případě zájmu můžete přijít svůj podnikatelský záměr osobně prezentovat na jednání hodnotící komise.

Nabídku pronajímaných prostor, cenu pronájmu a náležitosti přihlášky si můžete přečíst na našich webových stránkách. 

Veškeré dotazy ohledně výběrového řízení směřujte na Barboru Novotnou, tel.: 731 283 996, 220 144 232, e-mail: novotnab@praha7.cz z Odboru majetku.