archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Volby do Zastupitelstva MČ Praha 7 a Zastupitelstva hlavního města Prahy se uskuteční v pátek 23. září 2022 od 14.00 do 22.00 a v sobotu 24. září 2022 od 8.00 do 14.00.

Na co si dát pozor?

Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním pasem, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem). Všem doporučujeme zkontrolovat si včas platnost dokladu – podle nového zákona o občanských průkazech již nelze vydávat rychlé občanské průkazy na počkání pro účely voleb v jejich průběhu. Pro lepší orientaci může posloužit ilustrační schéma vypracované Ministerstvem vnitra, podle něhož budou při posuzování platnosti dokladu a ověřování totožnosti postupovat okrskové volební komise. 

 

Kam k volbám?

Místem konání voleb do Zastupitelstva MČ Praha 7 a Zastupitelstva hlavního města Prahy v okrscích č. 7001–7036 jsou volební místnosti ve školách. Volič je zapsán ve stálém seznamu voličů v okrsku, do něhož náleží jeho trvalé bydliště. Seznam volebních místností i s telefonním spojením platným pro dny voleb najdete ZDE.

V případě pochybností má každý volič právo ověřit si, zda je zapsán v seznamu voličů. Více informací najdete ZDE

 

Pro snadnou orientaci a navigaci do volebních místností můžete využít aplikaci, kterou vyvinul IPR Praha: kudykvolbam.iprpraha.cz. Stačí jen zadat Vaši adresu a obratem zjistíte, kde je vaše volební místnost a jak se tam dostanete.

 

Nemohu se k volbám dostavit, mohu i přesto volit?

Při volbách do zastupitelstev obcí nelze volit na voličský průkaz. K volbám je třeba se dostavit do volebních místností podle trvalého bydliště. V odůvodněných případech, především ze zdravotních důvodů,  je však možné požádat o vyslání členů okrskové volební komise ve dnech voleb do místa bydliště (informace k volbám pro občany s onemocněním covid-19 najdete na stránkách MV ČR). Žádost o doručení přenosné schránky lze předem nahlásit na Odboru správních agend ÚMČ Praha 7 na telefonní čísla: 778 499 608 nebo 778 110 017. Ve volební dny je možné si přenosnou schránku domluvit také přímo ve volebních místnostech podle okrsku, do kterého náležíte (číslo okrsku najdete na obálce s hlasovacími lístky). Telefonní kontakty do volebních místností najdete ZDE

 

Volební lístky

Volební lístky obdrží voliči s předstihem do svých schránek. Pokud by někomu přesto scházely, budou k dispozici také přímo ve volebních místnostech. 

 

Informace pro cizince / EU citizens can vote in local elections

 

Úprava hlasovacího lístku

Hlasování v komunálních volbách je trochu složitější, než je tomu u ostatních voleb. Veškeré informace a pokyny obdržíte jako součást sady hlasovacích lístků. O tom, jak funguje křížkování a jak nenechat své hlasy propadnout, jsme vás informovali také v zářijovém vydání časopisu MČ Praha 7 Hobulet (strany 28 – 31)

 

Výňatek uvádíme také zde:  

 

Video MV ČR o úpravě hlasovacího lístku

 

Těšíme se na vás u voleb.

 


Více informací ke komunálním volbám najdete zde.