Oznámení zahájení stavebního řízení - Komunikace a zpevněné plochy v areálu u Hotelu Letná        Oznámení  zahájení stavebního řízení  – Komunikace a zpevněné plochy v areálu u Hotelu Letná

       Praha 7 – Holešovice, při ulici Milady Horákové na pozemku parc. č. 669/4, 669/5, 669/6, 670/2, 670/5, 670/6, 670/7, 670/8, 670/10, 670/11, 670/12, 670/18, 670/22, a 2037, vše v k. ú Bubeneč.