Konsorcium Pražské odpady 2016–2025, které tvoří Pražské služby, AVE Pražské komunální služby a jejich subdodavatelé, zajistí během vánočních svátků svoz směsného a tříděného odpadu na území metropole. Programy svozů a úklidů jsou naplánovány tak, aby nedocházelo k přeplnění sběrných nádob a vznikající nepořádek v jejich okolí byl průběžně odstraňován. V textu se dozvíte více o konkrétních termínech i o tom, co dělat, až doslouží váš vánoční stromek, nebo jak naložit s olejem po smažení.

Svoz směsného odpadu
23.–31. 12. 2022 standardní svoz v pravidelných svozových dnech
1. 1. 2023 svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech
2.–6. 1. 2023 bude probíhat standardní svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)

 

Svoz tříděného odpadu
23.–31. 12. 2022 standardní svoz v pravidelných svozových dnech
23.–31. 12. 2022 v kritických oblastech budou posíleny svozy ostatních složek TO
1. 1. 2023 svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech
2.–6. 1. 2023 bude probíhat standardní svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)

 


Vánoční stromky do popelnice nepatří

V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad, lze stromky volně odložit vedle nich, v ostatních případech (činžovní a rodinná zástavba nebo nádoby v kleci) prosíme o odložení vánočních stromků k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad na ulici. Vyhozené vánoční stromky rozhodně nepatří do nádob na směsný odpad, protože výrazně snižují jejich kapacitu. Lidé by měli stromky vyhazovat nejlépe den před odvozem komunálního odpadu, aby nedocházelo k jejich přílišnému hromadění v ulicích po zbytečně dlouhou dobu. Stromky jsou do vozů na komunální odpad nakládány v běžných svozových dnech a jejich odvoz bude probíhat po celý leden a únor. Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud už stromek dosloužil, rozhodně nepatří do kontejneru na tříděný či směsný odpad, ale do sběrného dvora.


Použitý olej a tuk nevylévejte do kanalizace

Použitý olej či tuk včetně sádla patří do plastových uzavíratelných lahví a následně do speciálních kontejnerů umístěných v ulicích nebo do sběrných dvorů. Nikoli však do kanalizace, kde způsobuje značné problémy. Proto Pražské vodovody a kanalizace varují, aby lidé tuk po smažení štědrovečerního kapra či řízku do odpadu nevylévali. Tuk v kanalizaci totiž ztuhne a zanáší potrubí, což způsobuje jeho nižší průtočnost a v krajním případě i ucpání.

Seznam stanovišť třídicích nádob na jedlé oleje a tuky v Praze 7 najdete ZDE.