archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Oddělení dokladů a evidence obyvatel informuje občany, kteří mají v občanském průkazu uveden trvalý pobyt na bývalé adrese Úřadu městské části Praha 7 (nábř. Kpt. Jaroše 1000), že současně s přestěhováním radnice došlo i ke změně sídla Úřadu na adresu Praha 7, U Průhonu 1338/38.

Doporučujeme těmto občanům, aby ve vlastním zájmu požádali z důvodu změny o nový občanský průkaz, a to osobně na oddělení dokladů a evidence obyvatel, v 1. patře budovy radnice v Praze 7, U Průhonu 38 (aktuální úřední hodiny), doporučujeme využít možnosti online objednání.

Lhůta pro výměnu občanského průkazu je do 31. srpna 2020. Poté budou nevyměněné občanské průkazy z důvodu nesprávných údajů (trvalého bydliště) zneplatněny.