archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Úřad Prahy 7 shání do svého týmu kolegu/kolegyni na pozici referent/ka oddělení silničního správního úřadu na Odboru dopravy. Jste na silnicích jako doma a vyznáte se v pravidlech provozu na komunikacích? Chtěli byste se starat o dopravu v Praze 7? Rádi byste pracovali v dynamicky se rozvíjející městské části pro úřad s tak trochu jiným přístupem? Neváhejte a přihlaste se do našeho výběrového řízení.

Co u nás budete dělat?

Budete vykonávat působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací II.-IV. třídy. Povedete správní řízení, budete jednat s klienty, řešit záležitosti zvláštního užívání komunikací a úprav dopravního režimu a provádět kontrolní činnost v terénu.

 

Co od vás očekáváme?

–       vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

–       případně vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou (obor doprava)

–       znalost:

o    zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

o   zákona  č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích

o   vyhlášky 294/2015 Sb. kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

o   zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

o   zákona  č. 250/2016 Sb.,  o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

•           znalost PC MS Word, MS Excel, Internet

•           zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou

•           znalost světového jazyka výhodou

 

Co vám nabízíme?

Pracovní poměr na dobu neurčitou. Nástupní plat v 10. platové třídě až do výše 29 740 Kč podle délky odborné praxe. Po zkušební době osobní příplatek až do výše 100 % maximálního nástupního platu.

 

Platové ohodnocení, které roste spolu s vámi.

Širokou škálu benefitů, které přicházejí ve správný čas.

5 týdnů dovolené, na kterou  nebudete chtít odjet.

Možnost dalšího vzdělávaní, abyste se ve světě neztratili.

Práci v inspirativním kolektivu, kde se před nápady nezavírají oči.

Perspektivní zaměstnání, kde pomáháte měnit svět kolem sebe.

 

Jak se k nám dostanete?

Přihlášku a souhlas se zpracováním osobních údajů (naleznete ve Formulářích Odboru personálních činností) včetně strukturovaného životopisu, výpisu z evidence Rejstříku trestů a ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání je možné osobně doručit v úředních hodinách do podatelny Úřadu MČ Praha 7 nebo zaslat na níže uvedenou adresu nejpozději do 25. 3. 2019.

 

Předpokládaný vznik pracovního poměru 1. 4. 2019.

 

Městská část Praha 7

Úřad městské části Praha 7

Odbor personálních činností

nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00 Praha 7

 

Veškeré potřebné informace pro přihlášení do výběrového řízení naleznete zde.