Voliči v nadcházejících volbách do Senátu mohou z vážných, zejména zdravotních důvodů, požádat o návštěvu volební komise s přenosnou hlasovací schránkou v místě svého bydliště, zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle: 778 110 017. Jedná se zejména o voliče starší nebo imobilní.

Netýká se voličů v karanténě nebo izolaci, pro které platí odlišný režim dle zákona č. 350/2020 Sb. – více viz článek zde.