Skautský instutut pořádá v pátek 12. listopadu 2021 od 15 hod. podzimní komentovanou procházku Za stromy do Stromovky s odborníkem, který tu zná téměř každý strom. Královská obora neboli Stromovka prošla v letech 2015 – 2018 celkovou rekultivací, a to především v oblasti soustavy nově vzniklých rybníků. Jedním z členů autorského týmu byl v rámci této proměny dendrolog Josef Souček. A právě on bude účastníkům vyprávět o největších výzvách a způsobech péče o zdejší stromy a keře. 

Co obnáší život stromů v městském parku? Jakých stromů si máme všímat a co je na nich pozoruhodné? V čem spočívaly největší dendrologické výzvy rekonstrukce? A jak jsou zdejší stromy připraveny na klimatickou změnu? Dozvíte se řadu konkrétních praktických zkušenostech s realizací obnovy dřevin a péčí o stromové patro.

Zváni jsou skauti i široká veřejnost a procházka je zdarma. Exkurze odstartuje od Šlechtovy restaurace. Telefon na koordinaci akce je 773 246 794.

FB Událost EXKURZE: ZA STROMY DO STROMOVKY.

Akci pořádají Patronáty Skautského institutu s podporou Magistrátu hl. města Prahy.