Vážení rodiče, v současné době probíhají předzápisy do MŠ, v této fázi dochází pouze k Vaší předregistraci k zápisům. V současné době ještě neposílejte vyplněné dokumenty do MŠ. Vaše přihlášky nelze v tuto chvíli přijímat ani evidovat, školky Vám je musí vracet. Zápisy proběhnou 4. a 5. května – v tomto termínu je třeba předat dokumenty do mateřské školy nebo odeslat poštou. Dřívější předání nemá na přijetí dítěte do MŠ vliv. Děkujeme za pochopení.

 

Od 12. do 25. dubna probíhají elektronické předzápisy do mateřských škol v Praze 7. Využití tohoto systému vám umožní si vše podstatné předem vyplnit z domova a následně v termínu řádného zápisu ve dnech 4. a 5. května zvolit některou z níže uvedených variant, jak zápis dokončit.  

V současné situaci lze využít možností podání dokumentů k zápisu vzdáleně bez své fyzické účasti ve školce. Těm, kteří zvolí variantu dostavit se v květnu do školky osobně, elektronické předzápisy umožní registraci na konkrétní čas, aby se při návštěvě školky setkali s co nejmenším počtem lidí. MČ Praha 7 společně s řediteli mateřských škol domluví co nejbezpečnější průběh návštěvy, aby došlo k dodržení všech platných epidemiologických opatření a mohl se účinně regulovat pohyb rodičů v prostorách školky.

 

Elektronické předzápisy probíhají na stránkách: https://elektronickypredzapis.cz/

 

Manuál k Elektronickým zápisům najdete ZDE

Možnosti podání dokumentů k zápisu pouze vzdáleně bez své fyzické účasti jsou následující:

·         do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku)

·         e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce

·         poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil (na konkrétním způsobu se domluví s příslušnou mateřskou školou), jinak k žádosti nelze přihlížet. 

 

Více informací k zápisům naleznete ZDE.

Přehled mateřských škol v Praze 7 naleznete ZDE.