Vážení rodiče, od 12. do 25. dubna budou probíhat elektronické předzápisy do mateřských škol v Praze 7. Využití tohoto systému vám umožní si vše podstatné předem vyplnit z domova a následně v termínu řádného zápisu ve dnech 4. a 5. května zvolit některou z níže uvedených variant, jak zápis dokončit.  

V současné situaci lze využít možností podání dokumentů k zápisu vzdáleně bez své fyzické účasti ve školce. Těm, kteří zvolí variantu dostavit se v květnu do školky osobně, elektronické předzápisy umožní registraci na konkrétní čas, aby se při návštěvě školky setkali s co nejmenším počtem lidí. MČ Praha 7 společně s řediteli mateřských škol domluví co nejbezpečnější průběh návštěvy, aby došlo k dodržení všech platných epidemiologických opatření a mohl se účinně regulovat pohyb rodičů v prostorách školky.

 

Elektronické předzápisy probíhají na stránkách: https://elektronickypredzapis.cz/

 

Manuál k Elektronickým zápisům najdete ZDE

Možnosti podání dokumentů k zápisu pouze vzdáleně bez své fyzické účasti jsou následující:

·         do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku)

·         e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce

·         poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil (na konkrétním způsobu se domluví s příslušnou mateřskou školou), jinak k žádosti nelze přihlížet. 

 

Více informací k zápisům naleznete ZDE.

Přehled mateřských škol v Praze 7 naleznete ZDE.